Żelechów    

Kartka z kalendarza

Dzisiaj jest: Sobota
20 Stycznia 2018
Imieniny obchodzą:
Dobiegniew, Fabian, Sebastian
Do końca roku zostało 346 dni.
Zodiak: Wodnik

Informacje

Zamówienia publiczne

 

Informacja Przestrzenna

   

      portal_mapowy

 

rdr_odpady

Gospodarka

Pomoc społeczna

Przeciwdziałanie nałogom

Ochrona środowiska

Informator teleadresowy

Gminna Ewid. Zabytków

 

gez

logo_mikroporady2

obywatel_slider
mes_2_niebieski
nieodplatna_pomoc_prawna

Zacznik_1_logotyp_m

GUSzalacznik.kalendarium2018MINI
Wykaz założeń przestrzennych, obiektów architektury i budownictwa, kapliczek, miejsc pamięci ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków miasta i gminy Żelechów

 

Wykaz zawiera: liczbę porządkową, nazwę miejscowości; rodzaj obiektu; adres obiektu; materiał; czas powstania; numer rejestru zabytków.


Żelechów
1. Układ urbanistyczny miejscowości, XV – XIX w.
2. Kościół par. pw. Zwiastowania NMP, mur., 1692 – 1728 r., rozbud. 1889 – 1894 r., nr rej. zab. A-51/262 z dnia 18.07.1960 r.
3. Cmentarz przykościelny z bramą i ogrodzeniem w zespole kościoła par. pw. Zwiastowania NMP, mur., XVII – XIX w., nr rej. zab. A-51/262 z dnia 18.07.1960 r.
4. Wikariat w zespole kościoła par. pw. Zwiastowania NMP, drewn., k. XIX w.
5. Kancelaria parafialna w zespole kościoła par. pw. Zwiastowania NMP, drewn., 1844 r.
6. Kościół filialny pw. św. Stanisława, mur.,  nr rej. zab. A-54/267 z dnia 25.11.1960 r.
7. Cmentarz przykościelny z bramą i ogrodzeniem w zespole kościoła filialnego pw. św. Stanisława, 1741 r., restaur. 1884, 1918 r.
8. Cmentarz parafialny, 1801 r.
9. Kaplica grobowa Ordęgów na cmentarzu parafialnym, mur., 1852 r.
10. Cmentarz żydowski, p. XIX w.
11. Strażnica OSP, ul. Kościuszki 25, mur., 1923 r.
12. Ratusz z sukiennicami, mur., XVIII/XIX w.
13. Pałac, mur., 1762-1790, przebud. 2 ćw. XIX w., nr rej. zab. A-53/266 z dnia 25.09.1960r.
14. Oficyna w zespole pałacu, mur., 2 poł. XVIII w., przebud. 1 poł. XIX w.
15. Park w zespole pałacu, 2 poł. XVIII w., nr rej. zab. A-53/266 z dnia 25.09.1960 r.
16. Stróżówka w pałacowym zespole folwarcznym, mur., k. XIX w., nr rej. zab. A-389 z dnia 16.03.1987 r.
17. Dwojak w pałacowym zespole folwarcznym, mur., k. XIX w., nr rej. zab. A-389 z dnia 16.03.1987 r.
18. Trojak w pałacowym zespole folwarcznym, mur., k. XIX w., nr rej. zab. A-389 z dnia 16.03.1987 r.
19. Ośmiorak w pałacowym zespole folwarcznym, mur., k. XIX w., nr rej. zab. A-389 z dnia 16.03.1987 r.
20. Chlew - obora - stajnia w pałacowym zespole folwarcznym, mur., k. XIX w., nr rej. zab. A-389 z dnia 16.03.1987 r.
21. Spichlerz w pałacowym zespole folwarcznym, mur., k. XIX w., nr rej. zab. A-389 z dnia 16.03.1987 r.
22. Budynek gospodarczy w pałacowym zespole folwarcznym, mur., k. XIX w., nr rej. zab. A-389 z dnia 16.03.1987 r.
23. Dawne warsztaty, ob. budynek gospodarczy w pałacowym zespole folwarcznym, mur., k. XIX w., nr rej. zab. A-389 z dnia 16.03.1987 r.
24. Dworek, ul. Wojska Polskiego 7a, drewn., 1 poł. XIX w., nr rej. zab. 363 z dnia 31.12.1983 r.
Ul. Chłopickiego
25. Dom nr 7, mur./drewn., k. XIX w.
26. Dom nr 10, drewn., l. 30-XX w.
27. Dom nr 17, drewn., l. 20-XX w.
28. Dom nr 20, drewn., 2 poł. XIX w.
29. Dom nr 30, drewn., 1 poł. XX w.
30. Dom nr 44, drewn., l. 20-XX w.
31. Dom nr 54 drewn., l. 20-XX w.
Ul. Długa
32. Dom nr 17, drewn., k. XIX w.
33. Dom nr 39, drewn., p. XX w.
34. Dom nr 59, drewn., p. XX w.
35. Dom nr 66, drewn., k XIX w.
36. Dom nr 72, mur., k. XIX w.
38. Dom nr 120, drewn./mur., 2 poł. XIX w.
39. Dom nr 122, drewn., k. XIX w.
40. Dom nr 124, drewn., k. XIX w.
41. Dom nr 136, mur., 2 ćw. XIX w.
42. Kapliczka przydrożna z figurą św. Jana Nepomucena, mur., 1 poł. XIX w.
43. Figura przydrożna z rzeźbą Chrystusa, kamień, 1925 r.
44. Młyn elektryczny, mur., 1938-1944
Ul. Kilińskiego
45. Dom nr 1, drewn., 2 poł. XIX w.
46. Dom nr 2, drewn., 2 poł. XIX w.
Ul. Konopnickiej
47. Dom nr 26, drewn., l. 20. XX w.
Ul. Kościuszki
48. Dom nr 18, drewn., k. XIX w.
50. Dom nr 29, mur., k. XIX w.
51. Dom nr 31, drewn., pocz. XX w.
52. Pomnik upamiętniający Konstytucję 3-Maja, granit, 1921 r.
Ul. Lelewela
53. Dom nr 4, drewn., pocz. XX w.
54. Dom nr 11, drewn., 2 poł. XIX w.
55. Dom nr 16, drewn., pocz. XX w.
56. Dom nr 28, drewn., l. 20-XX w.
57. Dom nr 35, mur., 1911 r.
Ul. Lipowa
58. Dom nr 3, drewn., 2 poł. XIX w.
59. Dom nr 6 drewn., 2 poł. XIX w.
60. Dom nr 8, drewn., 2 poł. XIX w.
Ul. Piłsudskiego
61. Dom nr 22, ob. Bank, mur., 1913 r.
62. Dom nr 26, mur., l. 30-XX w.
63. Dom nr 32, mur., 1926 r.
64. Dom nr 47, ob. UM i G, mur., k. XIX w.
Ul. Pudły
65. Dom nr 2, drewn., l. 30 - XX w.
66. Dom nr 7, drewn., l. 30-XX w.
68. Pomnik poległych i pomordowanych w latach 1939 - 1945 - 56, granit, 1985 r.
Ul. Reymonta
69. Dom nr 4, drewn., k. XIX w.
70. Dom nr 22, drewn., k. XIX w.
71. Dom nr 28, drewn., pocz. XX w.
Rynek
72. Dom nr 4, mur., k. XIX w.
73. Dom nr 8, mur., l. 30-XX w.
Ul. Staszica
74. Dom nr 6, drewn., l. 20-XX w.
75. Dom nr 14, mur., l. 20-XX w.
76. Dom nr 16, drewn., 2 poł. XIX w.
77. Dom nr 18, drewn., 2 poł. XIX w.
Ul. Traugutta
79. Dom nr 2, drewn., k. XIX w.
80. Dom nr 3, mur., l. 20 - XX w.
81. Dom nr 12, drewn., pocz. XX w.
82. Dom nr 14, mur., l. 20 - XX w.
83. Dom nr 17, mur., k. XIX w.
84. Dom nr 24, drewn., l. 20-XX w.
Ul. Waisenberga
85. Dom nr 4, mur. l. 30-XX w.
Ul. Wilczyska
87. Dom nr 55, drewn., l. 20 - XX w.
Ul. Wojska Polskiego
88. Dom nr 3, mur./drewn., pocz. XX w.
89. Dom nr 10, drewn., pocz. XX w.
90. Dom nr 15, mur., pocz. XX w.
91. Dom nr 29, drewn., pocz. XX w.
92. Dom nr 49, drewn., l. 20-XX w.
93. Kapliczka przydrożna, mur., 1924 r.


Gózdek
94. Układ przestrzenny miejscowości, XVI – XIX w.
95. Dom nr 2, drewn., l. 20-XX w.
96. Dom nr 4, drewn., l. 20-XX w.
97. Dom nr 44, drewn., l. 20-XX w.
98. Dom nr 48, drewn., l. 20-XX w.
99. Kapliczka naprzeciwko posesji nr 14, mur., l.30-XX w.


Gąsiory
100. Dom nr 19, drewn., l. 30-XX w.
101. Dom nr 21, drewn., pocz. XX w.


Huta Żelechowska
102. Dom nr 15, drewn., l. 30-XX w.
103. Obora w zagrodzie nr 54, mur., l. 30-XX w.


Kalinów
104. Układ przestrzenny miejscowości, XVII – XIX w.
105. Dom nr 12, drewn., 1 poł. XX w.
106. Dom nr 20, derwn., 1 poł. XX w.
107. Dom nr 28, drewn., l. 30-XX w.
108. Dom nr 38, drewn., l. 30-XX w.
109. Dom nr 40, drewn., l. 30-XX w.
110. Kuźnia w zespole domu nr 2, drewn., l. 30-XX w.
111. Kapliczka przydrożna, mur., l. 20-XX w.


Kotłówka
112. Układ przestrzenny miejscowości, XVII – XIX w.
113. Dom nr 4, mur., l. 30-XX w.


Nowy Goniwilk
114. Dom nr 41, drewn., l. 30-XX w.


Nowy Kębłów
115. Dom nr 18, drewn., 1945 r.


Piastów
116. Dom nr 2, drewn.,1938 r.
117. Budynek gospodarczy w zespole domu nr 2, drewn., 1938 r.
118. Kuźnia w zespole domu nr 2, drewn., 1938 r.
119. Dom nr 18, drewn., l. 20-XX w.
120. Dom nr 39, drewn., l. 20-XX w.
121. Dom nr 50, drewn., l. 20-XX w.
122. Dom nr 69, drewn., l. 20-XX w.
123. Dom nr 70, drewn., l. 20-XX w.
124. Dom nr 95, drewn., l. 20-XX w.
125. Kapliczka przydrożna w środkowej części wsi, mur., pocz. XX w.
126. Kapliczka przydrożna przy skrzyżowaniu z drogą Żelechów - Gończyce,
mur., pocz. XX w.
127. Pomnik poświęcony poległym w latach 1939 – 1945, beton, 1946 r.


Stary Goniwilk
128. Dom nr 12, drewn., l. 20-XX w.
129. Dom nr 33, drewn., pocz. XX w.


Stary Kębłów
130. Dom nr 5, drewn., l. 20-XX w.
131. Dom nr 17, drewn., l. 30-XX w.
132. Kapliczka przydrożna w pn. części wsi, mur., pocz. XX w.


Stefanów
133. Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, drewn., ok. 1905 r.
134. Dom nr 72, drewn., l. 20-XX w.


Władysławów
135. Dom nr 15, drewn., l. 20-XX w.
136. Dom nr 16, drewn., l. 20-XX w.
137. Dom nr 21, drewn., l. 30-XX w.


Wola Żelechowska
138. Dom nr 112, drewn., l. 20-XX w.
139. Dom nr 121, drewn., l. 20-XX w.
140. Kapliczka przydrożna przy posesji nr 119A, mur., pocz. XX w.


Zakrzówek
141. Układ przestrzenny miejscowości, XVI – XIX w.
142. Dom nr 9, drewn., l. 30-XX w.
143. Dom nr 22, drewn./mur., l. 30-XX w.

 

Inwestycje

inwestycje_menu

 

2017a

 

logo_rynek_b

 

logo_kochanowskiego

 

logo_komunalny_aleja

 

logo_drogi_gminne

 

2016a

 

rewitalizacja_ratusza_menu

 

 

2015

 

goniwilkszkola

 

klub

 

elewacjawola

 

ogrodzenielomnica

 

drogi

 

wiaty

 

alejka

 

gozdek

 

2014

 

budowa_kanalizacji

 

oswietlenie_Piastow

 

boisko_ZS

 

pilsudskiego34

 

zsStefanow

 

oczyszczalnie

 

drogi

 

plac_zabaw

 

silownie

 

szatnia

 

2013a

 

logo_ratusz

 

inwestycje_drogowe

 

siec_wodociagowa

 

remontlazienek

 

solecki_menu

 

2012a

 

remonty_drog

 

solecki_menu


budowa_lomnica

epuap-logo

zakladanie

uslugi

baner_KDR

logo_smieci2

Przekaż stare fotografie

 

Znajdź na stronie

Godziny pracy urzędu

Praca_Urzedu

Indywidualizacja 2013/14

kl_ue_mod_220

 

Zaczarowany świat teatru

kl_ue_mod_220

Zamki, rycerze, turnieje

kl_ue_mod_220

Mały odkrywca w przedsz.

kl_ue_mod_220

Przedsz. w świecie sztuki

kl_ue_mod_220

Pr. ręczne - trad. i nowocz.

kl_ue_mod_220

kl_ue_mod_220

   Poprawa dostępności do edukacji

   przedszkolnej w Gminie Żelechów

   poprzez stworzenie punktów

   przedszkolnych w miejscowościach

   Stary Kębłów i Stary Goniwilk

Wstąp do NSR!

 

nsr

Żelechów w statystyce

 

stat_vademecum_samorzadowca

Dzienniki urzędowe

 

Żelechów

 

Żelechów

Warto przeczytać

 

historia_zel_m   traugutt_m

zelechow_na_starej_fotografii_m   monografia_m

folder_Traugutt_130

Żelechów w obiektywie

W tej chwili nas ogląda

Naszą witrynę przegląda teraz 133 gości