Radni i Komisje
28 lutego 2018

Radni

1. Jacek Sławomir Bogusz – Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Grzegorz Frankowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
3. Joanna Piekut – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
4. Ewa Biernacka
5. Ryszard Bogusz
6. Andrzej Domaszczyński
7. Leszek Dziubak
8. Eugeniusz Gałązowski
9. Monika Gugała
10. Krzysztof Robert Kowalski
11. Jerzy Ośka
12. Aneta Ośko
13. Aldona Teresa Przeździecka
14. Kazimierz Wojtaś
15. Jarosław Roman Zalech

 

Komisje

Komisja Rolnictwa

1. Aneta Ośko – Przewodnicząca Komisji
2. Monika Gugała – Zastępca Przewodniczącej Komisji
3. Andrzej Domaszczyński
4. Leszek Dziubak
5. Kazimierz Wojtaś

 

Komisja Komunalna i Budżetu

1. Krzysztof Kowalski – Przewodniczący Komisji
2. Kazimierz Wojtaś – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Jacek Bogusz
4. Grzegorz Frankowski
5. Joanna Piekut

 

Komisja Zdrowia, Kultury i Oświaty

1. Leszek Dziubak – Przewodniczący Komisji
2. Ewa Biernacka – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Joanna Piekut
4. Aldona Przeździecka
5. Jarosław Zalech

 

Komisja Sportu i Rekreacji

1. Jarosław Zalech – Przewodniczący Komisji
2. Ryszard Bogusz – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Grzegorz Frankowski
4. Eugeniusz Gałązowski
5. Jerzy Ośka

 

Komisja Rewizyjna

1. Ryszard Bogusz – Przewodniczący Komisji
2. Monika Gugała – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Leszek Dziubak
4. Krzysztof Kowalski
5. Jarosław Zalech