Urząd Miejski w Żelechowie
Od 1 lipca 2021r. nowy obowiązek dla właścicieli i zarządców budynków/lokali
10 czerwca 2021

 Ustawą z dnia 28 października 2020r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127) utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB). W związku z powyższym od 1 lipca 2021r. na właścicieli i zarządców budynków/lokali nałożono obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

Deklarację należy złożyć w terminie:

  • 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw (w przypadku budynków nowo powstałych),
  • nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłosi komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków (w przypadku budynków już istniejących).

Deklarację można złożyć:

  • elektronicznie na formularzu, który zostanie wkrótce udostępniony na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod linkiem https://zone.gunb.gov.pl/,
  • w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żelechowie ul. Rynek 1, 08‑430 Żelechów – formularze do wydruku znajdują się poniżej (inny formularz dla budynków i lokali mieszkalnych oraz inny dla budynków i lokali niemieszkalnych)

Formularz-A_budynki mieszkalne

Formularz-B_budynki niemieszkalne

Poniżej materiały informacyjne dotyczące CEEB oraz link do strony internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego odpowiedzialnego za wdrożenie, uruchomienie, oraz prowadzenie CEEB, gdzie znajdą Pastwo odpowiedzi na najważniejsze pytania z zakresu CEEB.

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

CEEB dla właścicieli i zarządców

 

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577