Urząd Miejski w Żelechowie
Audyt Krajobrazowy Ankieta Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego
29 września 2021

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie Ankiety dot. rozpoznania  materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturalnego województwa mazowieckiego. Wypełnioną ankietę należy odesłać na adres pracownika Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Politechniki Warszawskiej – lukasz.kuzak@pw.edu.pl oraz Mazowieckiego Biura Planowania  Regionalnego w Warszawie, Oddziału Terenowego w Płocku – plock@mbpr.pl.

ANKIETA_MBPR

Pismo – P.Marszałka

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577