Jednostki OSP
9 lutego 2018

ODDZIAŁ MIEJSKO-GMINNY ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W ŻELECHOWIE

Zarząd

 • Prezes – Łukasz Bogusz  (Żelechów)
 • Wiceprezes – Jacek Bogusz (Huta Żelechowska)
 • Komendant gminny OSP – Jan Dziubak (Żelechów)
 • Zastępca komendanta gminnego OSP – Adam Owczarczyk (Kalinów)
 • Sekretarz – Regina Żywek (Piastów)
 • Skarbnik – Stanisław Zatyka (Wola Żelechowska)
 • Członek prezydium – Dariusz Skwarek (Goniwilk)
 • Członek zarządu – Dariusz Kosyra (Wola Żelechowska)
 • Członek zarządu – Maciej Mucha (Gózdek)
 • Członek zarządu – Jan Borkowski (Stary Goniwilk)
 • Członek zarządu – Ireneusz Wryk (Stefanów)
 • Członek zarządu – Mirosław Lech (Kotłówka)
 • Członek zarządu – Tomasz Paprota (Władysławów)

Komisja rewizyjna

 • Przewodniczący – Zenon Ośko
 • Sekretarz – Mariusz Szczygielski
 • Członek – Janusz Paziewski

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Goniwilku
Zarząd

 • Prezes – Wojciech Łysiak
 • Wiceprezes – Krzysztof Dziubak
 • Naczelnik – Tadeusz Zduńczyk
 • Skarbnik – Sylwester Pieniak
 • Sekretarz – Robert Zduńczyk

Komisja rewizyjna

 • Przewodniczący – Rafał Prządka
 • Sekretarz – Krzysztof Trzonek
 • Członek – Michał Dziubak

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Gózdku
Zarząd

 • Prezes – Dariusz Wiśnicki
 • Wiceprezes-naczelnik – Mariusz Szczygielski
 • Wiceprezes – Filip Szczygielski
 • Skarbnik – Zbigniew Gałązka
 • Sekretarz – Tadeusz Mucha
 • Gospodarz – Janusz Szczygielski

Komisja rewizyjna

 • Przewodnicząca – Dorota Rodak
 • Wiceprzewodniczący – Grzegorz Urbanek
 • Sekretarz – Dariusz Dziurkowski

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Hucie Żelechowskiej
Zarząd

 • Prezes – Adam Zowczak
 • Wiceprezes – Krzysztof Jurzysta
 • Naczelnik – Rafał Jurzysta
 • Zastępca naczelnika – Patryk Majewski
 • Skarbnik – Michał Wojtasik
 • Sekretarz – Leszek Skwarek
 • Gospodarz – Andrzej Skwarek

Komisja rewizyjna

 • Przewodniczący – Arkadiusz Paczek
 • Sekretarz – Janusz Wiącek
 • członek – Edward Zowczak

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinowie
Zarząd

 • Prezes – Mirosław Gomuła
 • Naczelnik – Adam Owczarczyk
 • Zastępca naczelnika – Tomasz Salwa
 • Skarbnik – Jerzy Deszczka
 • Sekretarz – Piotr Owczarczyk
 • Gospodarz – Krzysztof Kłusek

Komisja rewizyjna

 • Przewodniczący – Marek Wojda
 • Sekretarz – Zenon Jabłoński
 • Członek – Mateusz Kowalczyk

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Łomnicy
Zarząd

 • Prezes – Jan Borkowski
 • Naczelnik/wiceprezes – Karol Poszytek
 • Skarbnik – Michał Pietryka
 • Sekretarz – Radosław Tomala
 • Gospodarz – Damian Rosłaniec

Komisja rewizyjna

 • Przewodniczący – Dominik Chmielewski
 • Członek – Zbigniew Niemirowski
 • Członek – Krzysztof Leszek

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Piastowie
Zarząd

 • Prezes – Daniel Bryzek
 • Wiceprezes – Michał Bogusz
 • Naczelnik-Wiceprezes – Jarosław Żak
 • Z-ca Naczelnika – Sylwester Sowiński
 • Skarbnik – Mirosław Wesołowski
 • Sekretarz – Kamil Mroczek
 • Członek – Łukasz Leszko

Komisja rewizyjna

 • Przewodniczący – Jarosław Głowacki
 • Członek – Piotr Miszkurka
 • Członek – Szymon Konopka

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Stefanowie
Zarząd

 • Prezes – Jan Tadeusz Pietryka
 • Wiceprezes – Janusz Paziewski
 • Naczelnik/wiceprezes – Ireneusz Wryk
 • Zastępca naczelnika – Hubert Sergiel
 • Skarbnik – Krzysztof Paziewski
 • Sekretarz – Łukasz Pietryka
 • Gospodarz – Jarosław Stefanowski
 • Członek – Stanisław Czopek
 • Kronikarz – Adrian Wryk

Komisja rewizyjna

 • Przewodniczący – Zenon Ośka
 • Sekretarz – Tadeusz Kocielnik
 • Członek – Eryk Paprota

 

Ochotnicza Straż Pożarna we Władysławowie
Zarząd

 • Prezes – Bartłomiej Boratyński
 • Naczelnik – Mirosław Jaworski
 • Skarbnik – Krystian Karaś
 • Sekretarz – Tomasz Paprota
 • Gospodarz – Łukasz Kalata

Komisja rewizyjna

 • Przewodniczący – Mariusz Bogusz
 • Sekretarz – Łukasz Jaworski
 • Członek – Karol Sikorski

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Żelechowskiej
Zarząd

 • Prezes – Tadeusz Dziubak
 • Wiceprezes – Michał Celej
 • Naczelnik/Wiceprezes – Dariusz Kosyra
 • Zastępca naczelnika – Leszek Dziubak
 • Skarbnik/kronikarz – Stanisław Zatyka
 • Sekretarz – Łukasz Kaczmarczyk
 • Gospodarz – Czesław Boratyński
 • Członek – Stanisław Dziubak

Komisja rewizyjna

 • Przewodniczący – Janusz Dziubak
 • Sekretarz – Bogdan Dziubak
 • Członek – Stanisław Szczeblewski

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzówku
Zarząd

 • Prezes – Mirosław Lech
 • Naczelnik/wiceprezes – Andrzej Sztelmach
 • Skarbnik – Grzegorz Michalik
 • Sekretarz – Leszek Koryś
 • Gospodarz – Kamil Rodak

Komisja rewizyjna

 • Przewodniczący – Grażyna Sztelmach
 • Członek – Wiesław Kaliński
 • Członek – Jerzy Rodak

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie
Zarząd

 • Prezes – Grzegorz Rosłaniec
 • Wiceprezes I – Jan Lenkiewicz
 • Wiceprezes II – Damian Deres
 • Naczelnik – Damian Zatyka
 • Zastępca naczelnika – Przemysław Dziubak
 • Skarbnik – Joanna Deres
 • Sekretarz – Bartłomiej Filipek
 • Członek zarządu ds. prowadzenia orkiestry- Stefan Solarczyk
 • Członek zarządu – Łukasz Deres

Komisja rewizyjna

 • Przewodniczący – Sebastian Zatyka
 • Sekretarz – Mateusz Skwarek
 • Członek – Waldemar Jasek