Organizacje, stowarzyszenia
9 lutego 2018

Wielki wpływ na życie społeczne, gospodarcze i kulturalne miasta i gminy Żelechów wywierają działające tu organizacje społeczne i stowarzyszenia. Do najbardziej aktywnych należą:

 • Ochotnicze Straże Pożarne:
  • OSP w Goniwilku,
  • OSP w Gózdku,
  • OSP w Hucie Żelechowskiej,
  • OSP w Kalinowie,
  • OSP w Łomnicy,
  • OSP w Piastowie,
  • OSP w Stefanowie,
  • OSP we Władysławowie,
  • OSP w Woli Żelechowskiej,
  • OSP w Zakrzówku,
  • OSP w Żelechowie;
 • Oddział Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Klub Sportowy „Sęp” Żelechów;
 • Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych – Koło Miejsko-Gminne;
 • Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju – Koło Nr 5 w Żelechowie;
 • Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Żelechowie;
 • Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Razem dla miasta i wsi”;
 • Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie;
 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy Parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny;
 • Polski Związek Wędkarski – Koło Nr 11 w Żelechowie.