Izba pamięci
9 lutego 2018

Izba Pamięci dawniej

Izba Pamięci Ziemi Żelechowskiej została utworzona w sierpniu 1997 r. dla uczczenia jubileuszu 550-lecia miasta Żelechowa, podtrzymania pamięci o czasach już minionych, kultywowania tego, co piękne i wartościowe, co przynosi chlubę miastu i okolicy. Izba kilkakrotnie zmieniała lokalizację. Na początku znajdowała się w ratuszu, następnie w budynku obok dawnego Urzędu Miasta i Gminy, później w budynku przychodni przy ul. Piłsudskiego. Zgromadzona ekspozycja obejmowała zbiory związane z historią miasta Żelechowa od czasów najdawniejszych aż po współczesność. Wśród eksponatów wyróżniały się archiwalia, pamiątki wojenne, dokumenty z okresu II wojny światowej, pamiątki dotyczące ludności żydowskiej, zdjęcia starego Żelechowa. Całość wystawy uzupełniały materiały traktujące o wielkich postaciach wpisanych w dzieje miasta – Ignacym Wyssogocie Zakrzewskim, Joachimie Lelewelu i Romualdzie Traugutcie, a także herby wszystkich właścicieli dóbr żelechowskich. W Izbie znajdowały się też stare sprzęty gospodarstwa domowego używane dawniej przez mieszkańców Żelechowa. Opiekunem Izby Pamięci była Pani Grażyna Frankowska.

Izba Pamięci dziś

W latach 2019-2020 Gmina Żelechów realizowała zadanie pn. „Przebudowa zabytkowego dworku przy ul. Al. Wojska Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej”. Zadanie realizowane było z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do budynku wyremontowanego dworku, wyposażonego w nowe gabloty muzealne, przeniesione zostały zbiory zgromadzone w dotychczasowej Izbie Pamięci oraz umieszczone inne pamiątki przekazane przez mieszkańców i instytucje.

Izba Pamięci Ziemi Żelechowskiej gromadzi i udostępnia eksponaty z zakresu historii, archeologii i etnografii. Zbiory historyczne to dokumenty, fotografie oraz przedmioty związane z historią Żelechowa i okolic. Zbiory archeologiczne pochodzą z wykopalisk prowadzonych na terenie gminy. Zbiory etnograficzne to pamiątki kultury ludowej – ubiory, tkaniny użytkowe i ozdobne, rzeźby, wycinanki ludowe, meble, sprzęt gospodarstwa domowego, rzeczy codziennego użytku. W Izbie odbywają się prelekcje oraz spotkania dla grup zorganizowanych, w szczególności dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zwiedzanie Izby – indywidualne bądź grupowe – jest możliwe w godzinach pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 25 754 11 60.

Przekaż pamiątki do Izby Pamięci

Każdy, kto posiada w domu pamiątki związane z historią Żelechowa i okolic, może je przekazać do Izby Pamięci. Mogą to być:
– stare fotografie, dokumenty, mapy
– dawne sprzęty gospodarstwa domowego
– przedmioty i narzędzia związane z tradycyjnym rzemiosłem oraz kulturą ludową
– inne przedmioty związane z przeszłością Żelechowa i okolic.

Chęć przekazania pamiątek można zgłosić telefonicznie pod nr 25 754 11 60 lub mailowo: izbapamieci@zelechow.pl. Po dokonaniu oceny wartości historycznej przedmioty wzbogacą zbiory Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej.