Izba pamięci
9 lutego 2018

Izba Pamięci Ziemi Żelechowskiej została utworzona w sierpniu 1997 r. dla uczczenia jubileuszu 550-lecia miasta Żelechowa, podtrzymania pamięci o czasach już minionych, kultywowania tego, co piękne i wartościowe, co przynosi chlubę miastu i okolicy.

Izba mieści się na I piętrze budynku NZOZ „Przychodnia” przy ul. Piłsudskiego 34. Zgromadzona ekspozycja obejmuje zbiory związane z historią miasta Żelechowa od czasów najdawniejszych aż po współczesność. Wśród eksponatów wyróżniają się archiwalia, pamiątki wojenne, dokumenty z okresu II wojny światowej, pamiątki dotyczące ludności żydowskiej, zdjęcia starego Żelechowa. Całość wystawy uzupełniają materiały traktujące o wielkich postaciach wpisanych w dzieje miasta – Ignacym Wyssogocie Zakrzewskim, Joachimie Lelewelu i Romualdzie Trauguttcie, a także herby wszystkich właścicieli dóbr żelechowskich. W Izbie znajdują się też stare sprzęty gospodarstwa domowego używane dawniej przez mieszkańców Żelechowa.

Osoby zainteresowane odwiedzeniem Izby Pamięci prosimy o kontakt z jej opiekunką panią Grażyną Frankowską – tel. (25) 754 13 48 lub tel. kom. 796 802 470.