Struktura Urzędu
9 lutego 2018
Lp.
Stanowisko
Pracownik
Pokój
Telefon
1.
Burmistrz Żelechowa
mgr Łukasz Bogusz
7
25 754 11 44
506 057 774
2.
Sekretarz Gminy
mgr Beata Talarek
8
25 754 11 44
691 427 061
3.
Skarbnik Gminy
mgr Beata Kosyra
16
25 754 11 45
Wydział Finansów
4.
Kierownik Wydziału Finansów
mgr Renata Rosłaniec
17
25 754 11 45
5.
Inspektor ds. płac i kadr
Marianna Prządka
17
25 754 11 45
6.
Inspektor ds. wymiaru podatku
mgr Monika Głodek
18
25 754 18 60
7.
Inspektor ds. księgowości podatkowej
Krystyna Lakowska
18
25 754 18 60
8.
Inspektor ds. finansowych
mgr Iwona Kotlarska
17
25 754 11 45
9.
Inspektor ds. księgowości
Iwona Mazurek
20
25 754 11 89
10.
Inspektor ds. płac
i spraw socjalnych
Danuta Wojda
20
25 754 11 89
11.
Inspektor ds. finansowych
mgr Sylwia Rodak
20
25 754 11 89
12.
Inspektor ds. finansowych
mgr Joanna Pietrzak
17
25 754 11 45
13.
Inspektor ds. finansowych
mgr Ewelina Tomaszewska
4
Wydział organizacyjny i obsługi mieszkańców
15. Kierownik wydziału organizacyjnego i obsługi mieszkańców mgr Krystyna Koryś 14 25 754 11 38
16.
Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej
mgr inż. Hanna Dobrzyńska
19
25 754 10 61
17. Referent ds. rolnych Katarzyna Boratyńska 18 25 754 18 60
18.
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Anna Abramska-Syroka
19
25 754 10 61
19.   Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych mgr Katarzyna Jaskulska 19 25 754 10 61
20.
Inspektor ds. obywatelskich
Danuta Dębińska
14
25 754 11 38
21. Sekretarka mgr Modesta Brych 6 25 754 11 44
22. Inspektor ds. ewidencji ludności i archiwum mgr Wojciech Pawelec 14 25 754 11 38
23. Inspektor ds. informatycznych mgr Rafał Walenda 4
24.
Konserwator sprzętu OSP
Witold Biernacki
Marek Skwarek
25 754 11 90
25.
Sprzątaczka
Halina Miłosz

Teresa Jączyk

Urząd Stanu Cywilnego
26.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
mgr Beata Talarek
8
25 754 11 44
691 427 061
27.
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
mgr inż. Hanna Dobrzyńska
19
25 754 10 61
Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą
28.
Kierownik Wydziału
mgr inż. Stefan Gora 9
25 754 12 44
29.
Inspektor ds. gospodarowania odpadami i ochrony środowiska
mgr Małgorzata Lis
11
25 754 10 06
30.
Inspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska
Barbara Wałachowska
11
25 754 10 06
31. Inspektor ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury mgr Daniel Wąsik 10 25 754 12 44
32. Inspektor ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury mgr Iwona Kozieł 10 25 754 12 44
33. Inspektor ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury mgr Marek Jaroń 10 25 754 12 44
34. Inspektor ds. utrzymania infrastruktury i zamówień publicznych inż. Michał Szymaniuk 10 25 754 12 44
35. Pomoc administracyjna mgr Iwona Iracka 11 25 754 10 06
36. w/z inspektor ds. gospodarowania odpadami i ochrony środowiska mgr Anita Głowacka 11 25 754 10 06