Struktura Urzędu
9 lutego 2018
Lp.
Stanowisko
Pracownik
Pokój
Telefon
1.
Burmistrz Żelechowa
mgr Łukasz Bogusz
7
25 754 11 44
506 057 774
2.
Sekretarz Gminy
mgr Beata Talarek
8
25 754 11 44
691 427 061
3.
Skarbnik Gminy
mgr Beata Kosyra
16
25 754 11 45
Wydział Finansów
4.
Kierownik Wydziału Finansów
mgr Renata Rosłaniec
17
25 754 11 45
5.
Inspektor ds. płac i kadr
mgr Ewelina Tomaszewska
17
25 754 11 45
6.
w/z Inspektor ds. wymiaru podatku
mgr Sylwia Skwarek
18
25 754 18 60
7.
Inspektor ds. księgowości podatkowej
mgr Modesta Brych
18
25 754 18 60
8.
Inspektor ds. finansowych
mgr Iwona Kotlarska
17
25 754 11 45
9.
Inspektor ds. księgowości
Iwona Mazurek
20
25 754 11 89
10.
Inspektor ds. płac
i spraw socjalnych
Danuta Wojda
20
25 754 11 89
11.
Inspektor ds. finansowych
mgr Sylwia Rodak
20
25 754 11 89
12.
Inspektor ds. finansowych
mgr Katarzyna Jaskulska
17
25 754 11 45
13.
Inspektor ds. finansowych
mgr Anita Talarek
4
Wydział organizacyjny i obsługi mieszkańców
15. Kierownik wydziału organizacyjnego i obsługi mieszkańców mgr Rafał Walenda 14 25 754 11 38
16.
Inspektor ds. ewidencji ludności i archiwum mgr Wojciech Pawelec 14 25 754 11 38
17.
Referent ds. rolnych Katarzyna Boratyńska 18 25 754 18 60
18.
Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej
mgr inż. Hanna Dobrzyńska
19
25 754 10 61
19.
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Anna Abramska-Syroka
19
25 754 10 61
20.
st. Referent
ds. obywatelskich
mgr Monika Gałązka
19
25 754 10 61
21. Sekretarka mgr Anna Osial 6 25 754 11 44
22.
Konserwator sprzętu OSP
Witold Biernacki
Marek Skwarek
Łukasz Skwarek
25 754 11 90
23.
Sprzątaczka
Małgorzata Baranowska

Teresa Jączyk

Urząd Stanu Cywilnego
25.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
mgr Beata Talarek
8
25 754 11 44
691 427 061
26.
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
mgr inż. Hanna Dobrzyńska
19
25 754 10 61
Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą
27.
Kierownik Wydziału
mgr inż. Stefan Gora 9
25 754 12 44
28.
Inspektor ds. gospodarowania odpadami i ochrony środowiska
mgr Małgorzata Lis
11
25 754 10 06
29.
Inspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska
Barbara Wałachowska
11
25 754 10 06
30. Inspektor ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury mgr Daniel Wąsik 10 25 754 12 44
31. Inspektor ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury mgr Iwona Kozieł 10 25 754 12 44
32. Inspektor ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury mgr Marek Jaroń 10 25 754 12 44
33. Inspektor ds. utrzymania infrastruktury i zamówień publicznych inż. Michał Szymaniuk 10 25 754 12 44
34. Pomoc administracyjna mgr Katarzyna Oszal 11 25 754 10 06