Radni i Komisje
28 lutego 2018

Radni

 1. Daniel Kocielnik – Przewodniczący Rady Miejskiej
 2. Maciej Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 3. Andrzej Brych – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 4. Beata Białach
 5. Ryszard Bogusz
 6. Justyna Borzęcka
 7. Leszek Dziubak
 8. Eugeniusz Gałązowski
 9. Teresa Jędrzejewska
 10. Grzegorz Michalik
 11. Jerzy Ośka
 12. Marta Rodak
 13. Władysław Tuszyński
 14. Damian Zatyka
 15. Regina Żywek

 

Komisje

Komisja Rolnictwa

 1. Regina Żywek – Przewodnicząca
 2. Damian Zatyka – Wiceprzewodniczący
 3. Maciej Mucha
 4. Leszek Dziubak
 5. Grzegorz Michalik

Komisja Komunalna i Budżetu

 1. Damian Zatyka – Przewodniczący
 2. Władysław Tuszyński – Wiceprzewodniczący
 3. Maciej Mucha
 4. Eugeniusz Gałązowski
 5. Andrzej Brych

Komisja Zdrowia, Kultury i Oświaty

 1. Beata Białach – Przewodnicząca
 2. Justyna Borzęcka – Wiceprzewodnicząca
 3. Regina Żywek
 4. Grzegorz Michalik
 5. Jerzy Ośka

Komisja Sportu i Rekreacji

 1. Władysław Tuszyński – Przewodniczący
 2. Justyna Borzęcka – Wiceprzewodnicząca
 3. Maciej Mucha
 4. Leszek Dziubak
 5. Marta Rodak

Komisja Rewizyjna

 1. Eugeniusz Gałązowski – Przewodniczący
 2. Beata Białach – Wiceprzewodnicząca
 3. Teresa Jędrzejewska
 4. Władysław Tuszyński
 5. Marta Rodak

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Justyna Borzęcka – Przewodnicząca
 2. Regina Żywek – Wiceprzewodnicząca
 3. Jerzy Ośka
 4. Ryszard Bogusz
 5. Teresa Jędrzejewska