Żelechów    

logo_wybory_uzupeniajace2

informacje

Kartka z kalendarza

Dzisiaj jest: Wtorek
29 Lipca 2014
Imieniny obchodzą:
Beatrycze, Beatrice, Beatryks,
Cierpisław, Faustyn, Konstantyn,
Lucylla, Maria, Marta, Olaf, Serafina,
Urban

Do końca roku zostało 156 dni.
Zodiak: Lew

Informacje

Zamówienia publiczne

 

Informacja Przestrzenna

   

      portal_mapowy

 

rdr_odpady

Gospodarka

Pomoc społeczna

Przeciwdziałanie nałogom

Ochrona środowiska

Informator teleadresowy

Gminna Ewid. Zabytków

 

gez

logo_mikroporady2

Sobota z baśnią

DSC_0012130W sobotę 26 lipca w Pałacu Żelechów gościli Barbara Bursztynowicz i jej mąż Jacek. Znani aktorzy przeczytali dzieciom „Kopciuszka”.

Więcej…
 
Zapytanie Ofertowe

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia logo_przetargzamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację usługi pn. "Udzielenie gwarancji bankowej zabezpieczenia terminowej zapłaty przez Gminę Żelechów, jako inwestora, wynagrodzenia należytego wykonawcy za wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja dawnego ratusza na cele współczesne"".

Termin i miejsce składania ofert: do 4.08.2014 r. do godz. 12.00, sekretariat Urzędu.

Szczegółowe informacje dostępne są Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zamówienia Publiczne -> Zapytania Ofertowe Urzędu.

 
Zapytanie Ofertowe

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia logo_przetargzamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Gminie Żelechów".

Termin i miejsce składania ofert: do 30.07.2014 r. do godz. 16.00, sekretariat Urzędu.

Szczegółowe informacje dostępne są Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zamówienia Publiczne -> Zapytania Ofertowe Urzędu.

 
"Kopciuszek" w Pałacu Żelechów

bursztynowiczW sobotę 26 lipca o godz. 17.00 na terenie zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego w Żelechowie znana aktorka Barbara Bursztynowicz będzie czytać dzieciom „Kopciuszka”. Jest to już czwarte spotkanie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom w Pałacu Żelechów”. Wstęp wolny.

pdf Informacja o spotkaniu

 
Przeniósł słuchaczy w świat baśni

DSC_0010130W sobotę 19 lipca w Pałacu Żelechów dzieci miały okazję posłuchać bajki o Calineczce w interpretacji znanego aktora, Radosława Pazury.

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 obwieszczeniemarca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235  z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/170/12 z dnia 29 lutego 2012 r. Rady Miejskiej w Żelechowie, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 22 lipca 2014 r. do 20 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żelechowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 47, w pokoju nr 8, od poniedziałku do piątku w godz. 8oo – 16oo.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żelechowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 47, w pokoju nr 13 (sala konferencyjna).

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Ponadto uwagi mogą być wnoszone ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej – bez konieczności opatrywania ich  bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jednocześnie, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, dane o projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 w/w ustawy, projekt studium, o którym mowa, podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym wcześniej mowa.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko – stosownie do art. 54 ust. 3 cytowanej ustawy – należy składać na piśmie
do Burmistrza Żelechowa, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Żelechowie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2014 r. Ponadto uwagi i wnioski mogą być wnoszone ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej – bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Żelechowa.

                                                                                          Burmistrz   Żelechowa

/-/ Mirosława Miszkurka

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Żelechów

 Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego

 Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego

 Prognoza Oddziaływania na Środowisko

 
Rozeznanie cenowe na skład graficzny, druk i dostawę 5000 egzemplarzy publikacji "Romuald Traugutt. Dyktator Powstania Styczniowego, Mieszkaniec Żelechowa w latach 1845-1853"

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia logo_przetargzamówienia publicznego na podstawie rozeznania cenowego na realizację usługi składu graficznego, druku i dostawy 5000 egzemplarzy publikacji "Romuald Traugutt. Dyktator Powstania Styczniowego, Mieszkaniec Żelechowa w latach 1845-1853".

Termin i miejsce składania ofert: do 23.07.2014 r. do godz. 12.00, sekretariat Urzędu.

 Rozeznanie Cenowe

 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony na logo_przetargrealizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie modernizacji dróg gminnych w gminie Żelechów". Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zamówienia Publiczne -> Ogłoszenia Przetargów.

 
Radosław Pazura w Pałacu Żelechów

pazura_palacW sobotę 19 lipca o godz. 17.00, w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom w Pałacu Żelechów”, znany aktor Radosław Pazura przeniesie słuchaczy w baśniowy świat „Calineczki”. Podczas spotkania dzieci obejrzą również teatrzyk w wykonaniu muzyczno-teatralnego duetu JaHa - Hanny Kochańskiej i Jacka Zawady. Wstęp wolny. Zapraszamy.

pdf Informacja o spotkaniu

 
Z myślą o najmłodszych

DSC_027213012 lipca miało miejsce kolejne spotkanie z książką w ramach akcji „Baśniowy Pałac Żelechów”. Tym razem z dziećmi spotkał się Michał Zawadka - aktor i autor zbioru wierszy „Mądrość z natury”.

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu obwieszczenieprojektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Więcej…
 
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Działając zgodnie z § 46 ust. 1 Statutu Gminy Żelechów rm_komisjezawiadamiam o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 11 lipca 2014 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelechowie.

 

Więcej…
 
Wesołe wakacje z MGOK-iem

DSC_0105130Trwają wakacje. Oferta przygotowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną jak co roku cieszy się dużym zainteresowaniem najmłodszych mieszkańców miasta i gminy Żelechów. Każde dziecko, które nudzi się w domu, może przyjść na zajęcia i aktywnie spędzić wolny czas.

Więcej…
 
Zapytanie Ofertowe

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia logo_przetargzamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Żelechowie".

Termin i miejsce składania ofert: do 14.07.2014 r. do godz. 14.00, sekretariat Urzędu.

Szczegółowe informacje dostępne są Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zamówienia Publiczne -> Zapytania Ofertowe Urzędu.

 
Michał Zawadka będzie czytał dzieciom

zawadkaW sobotę 12 lipca o godz. 17.00 w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom w Pałacu Żelechów” Michał Zawadka - aktor, artysta estradowy, autor bajek dla dzieci - przeczyta najmłodszym fragmenty nie publikowanej jeszcze „Baśni o krasnoludkach” swojego autorstwa. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny. Rezerwacja telefoniczna miejsc pod nr tel. 25 682 03 60.

pdf Informacja o spotkaniu

 
Marta Kuligowska czytała dzieciom

DSC_0024mW sobotę 5 lipca w Pałacu Żelechów Marta Kuligowska przedstawiła dzieciom przygody Jasia i Małgosi. W ten sposób zainaugurowana została wakacyjna akcja „Baśniowy Pałac”, nad którą patronat sprawuje Burmistrz Żelechowa Mirosława Miszkurka.

Więcej…
 
Lubisz śpiewać? Dołącz do chóru!

Chór Żelechowa zaprasza młodzież i osoby dorosłe do wstąpienia w swoje szeregi. Najbliższe spotkanie chóru odbędzie się we wtorek 8 lipca o godz. 17.30 w sali widowiskowej MGOK.

Więcej…
 
Apel o utrzymywanie porządku

W trosce o estetyczny wygląd naszej gminy oraz o środowisko rolnicze, przypominamy o obowiązku niszczenia chwastów na swoich gruntach.

Więcej…
 
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Działając zgodnie z § 46 ust. 1 Statutu Gminy Żelechów rm_komisjezawiadamiam o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 3 lipca 2014 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelechowie.

 

Więcej…
 
Z myślą o mieszkańcach

DSC_0082130W niedzielę 29 czerwca w Łomnicy uroczyście otwarto świetlicę wiejską i remizę OSP.

Więcej…
 
"Jaś i Małgosia" zagoszczą w Pałacu Żelechów

marta_kuligowskaW sobotę 5 lipca 2014 r. o godz. 17.00 w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom w Pałacu Żelechów” Marta Kuligowska - dziennikarka radiowa i telewizyjna - przeczyta dzieciom przygody Jasia i Małgosi. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.

pdf Informacja o spotkaniu

 
Ocena jakości wody

Urząd Miejski przedstawia ocenę jakości wody z wodociągulogo_ocena_wody Żelechów PGR, Osiedla Ogrodowa w Żelechowie, Piastów oraz Goniwilk.

pdf Ocena jakości wody

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 38

Inwestycje

logo_inwestycje

 

2013a

 

logo_ratusz

 

inwestycje_drogowe

 

siec_wodociagowa

 

remontlazienek

 

solecki_menu

 

2012a

 

remonty_drog

 

solecki_menu


budowa_lomnica

epuap-logo

zakladanie

uslugi

baner_KDR

logo_smieci2

Przekaż stare fotografie

 

Znajdź na stronie

Godziny pracy urzędu

Praca_Urzedu_2

Bezpłatny Internet

Indywidualizacja 2013/14

kl_ue_mod_220

 

Zaczarowany świat teatru

kl_ue_mod_220

Zamki, rycerze, turnieje

kl_ue_mod_220

Mały odkrywca w przedsz.

kl_ue_mod_220

Przedsz. w świecie sztuki

kl_ue_mod_220

Pr. ręczne - trad. i nowocz.

kl_ue_mod_220

kl_ue_mod_220

   Poprawa dostępności do edukacji

   przedszkolnej w Gminie Żelechów

   poprzez stworzenie punktów

   przedszkolnych w miejscowościach

   Stary Kębłów i Stary Goniwilk

Wstąp do NSR!

 

nsr

Żelechów w statystyce

 

stat_vademecum_samorzadowca

Dzienniki urzędowe

 

Żelechów

 

Żelechów

Warto przeczytać

 

historia_zel_m   traugutt_m

zelechow_na_starej_fotografii_m   monografia_m

Żelechów w obiektywie

W tej chwili nas ogląda

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości