Przekaż starą fotografię
28 lutego 2018
W 2012 r. oraz 2021 r. Gmina Żelechów wydała, z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dwie części albumu „Żelechów na starej fotografii – Ocalić od zapomnienia”. Autorem publikacji jest Michał Sztelmach. Albumy powstały dzięki życzliwości wielu osób i instytucji, które na przestrzeni kolejnych lat udostępniały autorowi stare fotografie Żelechowa i okolic.

Publikacje cieszą się niesłabnącą popularnością. Jest szansa, że w przyszłości powstanie kolejna część książki. Zależeć to będzie głównie od Was, Drodzy Mieszkańcy.

Niemal w każdym domu znajdują się zbiory starych fotografii. Być może są wśród nich:

  • fotografie przedstawiające Żelechów lub miejscowości z terenu gminy (zdjęcia budynków, ulic, krajobrazu)
  • zdjęcia związane z działalnością miejscowych instytucji, zakładów pracy, stowarzyszeń
  • fotografie dokumentujące ważne wydarzenia lokalne
  • zdjęcia będące zapisem lokalnych uroczystości – religijnych i państwowych
  • fotografie ukazujące miejscowe tradycje, obrzędy, zwyczaje oraz ginące zawody
  • zdjęcia, na których znajdują się osoby pełniące ważne funkcje w środowisku lokalnym.

Poszukiwane są stare fotografie z okresu PRL, II wojny światowej, lat międzywojennych, I wojny światowej i czasów zaborów.

Jeśli posiadacie Państwo takie zdjęcia, możecie stać się współtwórcami kolejnej części albumu „Żelechów na starej fotografii”. Prosimy o przekazywanie zdjęć do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, do p. Michała Sztelmacha (tel. 25 754 11 60 – MGOK czynny od wtorku do soboty). Po wykonaniu kopii fotografie zostaną zwrócone właścicielowi.

Jeśli nie możecie Państwo dostarczyć fotografii osobiście, a macie możliwość samodzielnego ich zeskanowania, prosimy o wykonanie kopii w jak najwyższej rozdzielczości w formacie JPG lub TIF, załączenie opisów zdjęć i przesłanie mailem na adres mgok@wp.pl

WSPÓLNIE MOŻEMY OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA NASZĄ BOGATĄ HISTORIĘ!