Urząd Miejski w Żelechowie
Rejestr aktów planowania przestrzennego

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa U077_S_Zelechow_III_POS_07 U077_S_Zelechow_III_Rysunek_Kierunki_17 U077_S_Zelechow_III_Rysunek_ Uwarunkowania_07U077_S_Zelechow_III_tekst_11...

15 czerwca 2023

Rejestr aktów planowania przestrzennego...

22 czerwca 2021

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577