Urząd Miejski w Żelechowie
Bitwa o remizy
13 października 2023

Szanowni Mieszkańcy!

W ramach „Bitwy o remizy” rząd sfinansuje termomodernizację i doposażenie remiz OSP dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej. Jak podaje KPRM, dofinansowanie będzie można przeznaczyć na: instalacje OZE, wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne, kompleksową termomodernizację i remont remizy i doposażenie w niezbędny sprzęt. Oprócz tego na dodatkowe środki mogą liczyć gminy do 20 tys. mieszkańców, w których frekwencja przekroczy 60%. Dana gmina otrzyma wtedy: 250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i orkiestr dętych oraz 250 tys. zł dla lokalnego klubu sportowego. Łącznie gminy do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją będą mogły liczyć w sumie na 2,5 mln złotych dodatkowego wsparcia.

To nasza szansa, aby wesprzeć tych, którzy chronią nasze życie i mienie. Twój głos ma ogromne znaczenie dla naszej wspólnoty.

 

Zachęcamy do udziału w wyborach!

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577