Urząd Miejski w Żelechowie
Dofinansowanie dla jednostek OSP
16 listopada 2022

W dniu 10 listopada 2022 r. w Rudzie Talubskiej dwie jednostki z terenu Gminy Żelechów podpisały  umowy na dofinansowanie zadań z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 33 600,00 zł.

OSP w Stefanowie otrzymało dotację w kwocie 20 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Stefanowie”. W ramach zadania zaplanowano zakup trzech kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka (w skład kompletu wchodzą: hełm strażacki, buty strażackie, ubranie specjalne, rękawice specjalne).

 

13 600,00 zł wyniosła dotacja dla OSP w Żelechowie na zadanie pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażenie młodzieżowych drużyn pożarniczych”.  W ramach zadania zakupionych zostanie 4 szt. ubrań specjalnych typu Nomex.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577