Urząd Miejski w Żelechowie
Dofinansowanie w ramach programu „Aktywna Tablica”
8 października 2021

W dniu 01.10.2021 r. Mazowiecki Kurator Oświaty opublikował listę szkół, które uzyskały dofinansowanie w ramach programu „Aktywna Tablica”. Program zakłada przekazanie organom prowadzącym szkoły podstawowe wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych, w tym w ramach modułu B dla szkół z uczniami z niepełnosprawnościami.

Z terenu Gminy Żelechów wsparcie finansowe otrzymały następujące szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Starym Goniwilku oraz Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stefanowie – dofinansowanie w kwocie po 35 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z niepełnosprawnościami, zaburzeniami uwagi i koncentracji, z zaburzeniami słuchu i problemami w uczeniu się, w tym komputerów oraz niezbędnego oprogramowania;

Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej  oraz Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starym Kębłowie – po 14 000,00 zł na zakup tablic interaktywnych z projektorem ultrakrótkoogniskowym, interaktywnych monitorów dotykowych oraz komputera z oprogramowaniem.

Całkowita wartość projektu to 122 500,00 zł, przyznane dofinansowanie to łącznie 98 000,00 zł, co stanowi 80% kosztów całkowitych.

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577