Urząd Miejski w Żelechowie
Dofinansowanie ze środków finansowych samorządu Województwa Mazowieckiego.
3 stycznia 2023

Blisko 90 000,00 złotych trafi do żelechowskiego samorządu ze środków finansowych samorządu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 3 stycznia 2023 roku burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz przy kontrasygnacie skarbnik Gminy, Beaty Kosyra podpisali dwie umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań, które będą realizowane w bieżącym roku.

Pierwsza z umów  dotyczy realizacji zadania pn. „Zakup dodatkowego wyposażenia do Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej”. Celem  tego zadania jest zachowanie dziedzictwa lokalnego, szerzenie kultury i dziedzictwa lokalnego poprzez zakup wyposażenia do Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej. Wartość zadania opiewa na kwotę 50 000,00 zł, zaś wysokość dofinansowania wynosi 31 815,00 zł co stanowi 63,63 %. W ramach zadania zostaną zakupione witryny wystawiennicze na eksponaty.

Druga umowa dotyczy zadania pn. „Przebudowa placu zabaw w Żelechowie”. Będzie ono realizowane będzie w Parku Miejskim przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jego celem jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury poprzez przebudowę placu zabaw w Żelechowie i jej nieodpłatne udostępnianie w okresie trwałości obiektu. Wartość zadania wynosi 86 819,55 zł .Wysokość dofinansowania wynosi 55 036,00 zł co stanowi 63,62 %.

W ramach zadania zamontowane zostaną następujące nowe urządzenia, które pozwolą na  zróżnicowanie możliwości zabaw i ćwiczeń dla dzieci.

Zadania realizowane będą w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577