Urząd Miejski w Żelechowie
Głosowanie w Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich
27 sierpnia 2018

Głosowanie w Turnieju tylko do 3 września 2018!

Katolickie Radio Podlasie, Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe oraz Wójt Gminy Górzno są organizatorami Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Wschodniego Mazowsza 2018. Patronat honorowy nad Turniejem objęli: Pani Maria Koc – Wicemarszałek Senatu RP i Pan Zbigniew Kuźmiuk – Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Turniej ma celu promocję KGW, które wyróżniają się swoją działalnością a także pokazanie jak wiele dobrego dzieje się dzięki nim w małych lokalnych społecznościach.

Wśród 26 Kół biorących zgłoszonych do udziału w turnieju biorą udział 3 Koła z gminy Żelechów KGW w Goniwilku, Kębłowie i Łomnicy, zgłoszone przez Burmistrz Żelechowa Panią Mirosławę Miszkurka.

Działalność Kół została zaprezentowana na portalu internetowym podlasie24:

http://podlasie24.pl//garwolin/region/prezentacja-kola-gospodyn-wiejskich-w-goniwilku

http://podlasie24.pl/garwolin/region/prezentacja-kola-gospodyn-wiejskich-w-starym-keblowie

http://www.podlasie24.pl/garwolin/region/prezentacja-kola-gospodyn-wiejskich-w-lomnicy

W dniach od 16 sierpnia do 3 września trwa I tura głosowania, która ma na celu wyłonienie 10 najlepszych KGW.

Głosować można na trzy sposoby:

  • za pomocą SMS – Wysyłając smsa o treści: KGW i nr koła, na które oddaje się głos, np. KGW w Goniwilku (KGW 14), Kębłowie (KGW 25) i Łomnicy (KGW 23), na numer 500 105  907. Koszt jednego SMS -a jest liczony wg stawek operatora wysyłającego.  Z jednego numeru telefonu można wysłać 5 SMS – ów.   Jeden SMS liczony jest jako 1 głos.
  • Głosowanie za pośrednictwem formularza pod adresem http://podlasie24.pl/turniej-kgw/glosowanie—i-etap-26ca8.html (należy zaznaczyć kropkę przy wybranym KGW. Następnie podać swoje imię, nazwisko i numer telefonu lub adres mailowy, aby wziąć udział w losowaniu nagród dla głosujących). Jedna osoba, może oddać 1 głos dziennie.
  • Uzupełniając i wysyłając  kupon wydrukowany w Echu Katolickim. Kupon należy wysłać na adres: Katolickie Radio Podlasie, ul. Świrskiego 56, 08 – 110 Siedlce z dopiskiem „Turniej KGW” do 3 września

W wyniku głosowania zostanie wyłonionych 10 najlepszych KGW, które zostaną zaproszone na galę finałową do Górzna 30 września 2018 r. W czasie gali finałowej, po autoprezentacji każdego z 10 KGW i uwzględnieniu głosowania internetowego na wybranych 10 KGW, zostaną wybrane przez jury 3 najlepsze KGW Turnieju.

ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577