M-GOK
9 lutego 2018
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie zlokalizowany jest w południowej części miasta, tuż za rynkiem, przy ul. Traugutta 5. Placówka mieści się na piętrze budynku wybudowanego w 1977 r. na potrzeby Domu Strażaka i Domu Kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury został utworzony Uchwałą Nr XII-32/76 Rady m-gokNarodowej Miasta i Gminy w Żelechowie z dnia 7 grudnia 1976 r. Jest jednostką organizacyjną Gminy Żelechów. Jego działalność finansowana jest z dotacji z budżetu gminy oraz ze środków własnych, uzyskiwanych z prowadzonej działalności.

W skład Ośrodka Kultury wchodzą: Dom Kultury oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna. W Domu Kultury prowadzone są zajęcia artystyczne (lekcje gry na gitarze i instrumentach klawiszowych, zajęcia plastyczne), odbywają się imprezy rozrywkowe (koncerty, spektakle, widowiska, konkursy, przeglądy, festiwale), różnego rodzaju spotkania środowiskowe i okolicznościowe uroczystości (m.in. obchody Święta Odzyskania Niepodległości, obchody Święta 3 Maja, obchody Dnia Edukacji Narodowej, uroczystość wręczenia Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, Bal Sylwestrowy). Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zajmuje się popularyzacją książki i czytelnictwa, udostępnianiem zbiorów bibliotecznych oraz prowadzeniem różnorodnych form pracy z czytelnikami.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury prowadzi również działalność poza murami swojego obiektu. Organizuje imprezy plenerowe (np. Dni Żelechowa), a także koncerty w kościele parafialnym (np. koncerty świąteczno-noworoczne, koncerty poświęcone Janowi Pawłowi II). Ośrodek Kultury zapewnia ponadto techniczną obsługę lokalnym imprezom o różnorodnym charakterze (obchodom świąt narodowych, imprezom integrującym wspólnotę lokalną, zawodom sportowo-pożarniczym). Zapewnia dzieciom i młodzieży ciekawy program zajęć podczas ferii zimowych oraz organizuje dla nich kolonie letnie w czasie wakacji.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury aktywnie współpracuje z miejscowymi szkołami. Placówki oświatowe z terenu gminy zapewniają oprawę artystyczną licznym imprezom organizowanym przez M-GOK.

Partnerem Ośrodka Kultury są również lokalne stowarzyszenia. W jednym z pomieszczeń leszczeM-GOK swoją siedzibę ma Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Żelechowie. Z sali widowiskowej Domu Kultury podczas różnych okazji korzystają m.in.: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów (np. impreza andrzejkowa, spotkanie opłatkowe, walne zebranie sprawozdawcze), Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej (np. spotkanie wigilijne), Klub Sportowy „Sęp”, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koło Polskiego Związku Wędkarskiego (np. walne zebrania sprawozdawcze).

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury prowadzi także ożywioną współpracę z miejscową parafią rzymskokatolicką. W styczniu każdego roku M-GOK organizuje koncerty świąteczno-noworoczne, zaś w miesiącach kwiecień-maj koncerty poświęcone Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Dzięki życzliwości ks. proboszcza koncerty te odbywają się w kościele parafialnym.

Dane kontaktowe:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie

ul. Traugutta 5

08-430 Żelechów

tel./fax: (25) 754 11 60

e-mail: mgok@wp.pl

http://mgok.zelechow.pl