Urząd Miejski w Żelechowie
Obowiązek zgłoszenia pieca (źródła ciepła) do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do 30 czerwca 2022r.!!!
10 maja 2022

Obowiązek zgłoszenia pieca (źródła ciepła) do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

do 30 czerwca 2022r.!!!

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła i źródłach spalania paliw dla budynków i lokali, w których są zainstalowane takie źródła.

Obowiązek dotyczy zarówno budynków i lokali mieszkalnych jak i niemieszkalnych.

Jeżeli jesteś właścicielem budynku/lokalu:

 • mieszkalnego,
 • biurowego,
 • gastronomicznego,
 • handlowo-usługowego,
 • garażowego,
 • przemysłowego,
 • magazynowego,
 • kulturalnego,
 • zakładu opieki medycznej,
 • kultury fizycznej,
 • szklarni, tunelu foliowego
 • gospodarstwa rolnego,
 • przeznaczonego do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych,
 • wpisanego do rejestru zabytków i objętego indywidualną ochroną konserwatorską

lub jakiegokolwiek innego budynku niemieszkalnego, w którym jest zainstalowany piec lub inne źródło ciepła jesteś zobowiązany do złożenia deklaracji do CEEB.

Deklarację należy złożyć w terminie:

• 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw (w przypadku budynków nowo powstałych),

• nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nałożenia obowiązku złożenia ww. deklaracji tj. do 30 czerwca 2022r. (w przypadku gdy źródło ciepła było uruchomione przed 1 lipca 2021r).

Deklarację można złożyć:

• elektronicznie na formularzu udostępnionym pod linkiem https://ceeb.gov.pl/,

• w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żelechowie ul. Rynek 1, 08 430 Żelechów – formularze do wydruku znajdują się poniżej (inny formularz dla budynków i lokali mieszkalnych oraz inny dla budynków i lokali niemieszkalnych)

formularz A – budynki/lokale mieszkalne

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022.pdf?904https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-a-03.11.2021.pdf?572

formularz B – budynki/lokale niemieszkalne

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_b_v.1.4_-_1.03.2022.pdf?905https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-b-03.11.2021.pdf?236

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577