Urząd Miejski w Żelechowie
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot.: wszczęcia postępowania administracyjnego i wystąpienia do właściwych organów o zajęcia stanowiska w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin Sobolew i Żelechów w ramach inwestycji pn.:”Budowa gazociągu Gończyce – Jarczew wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego”

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577