Urząd Miejski w Żelechowie
Obwieszczenie nr WA.ZUZ.6.4210.788.2022.AZ Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie prowadzonego postepowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w związku z „Rozbudową drogi powiatowej nr 1366W (ul. Traugutta oraz drogi powiatowej Nr 1330W( ul. Chłopickiego) w miejscowości Żelechów

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577