Urząd Miejski w Żelechowie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2024 rok
29 grudnia 2023

BURMISTRZ ŻELECHOWA

działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 17, art. 11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2023 r. Dz. U. poz.571) 

OGŁASZA

 OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w 2024 ROKU

Zarządzenie Nr 0050.573.2023 Burmistrza Żelechowa z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 2024

Ogłoszenie o konkursie

Wzór – oferta realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie z wykonania zadania

Zarządzenie Nr 0050.592.2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577