Urząd Miejski w Żelechowie
PODSUMOWANIE KADENCJI 2018-2024 – edukacja i sport
29 marca 2024

Wydatki na oświatę, stanowiące corocznie znaczną część budżetu gminy, to obok kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół środki przeznaczane na inwestycje, remonty oraz różnego rodzaju projekty, które w istotny sposób poprawiają warunki nauki.

Prezentacja wybranych zadań zrealizowanych w zakresie oświaty w ostatnich latach stanowi kolejny punkt w cyklu podsumowania mijającej kadencji samorządu gminy Żelechów.

Dobrze wykształcona i wychowana młodzież stanowi o wartości każdej lokalnej społeczności i jest jej nadzieją na lepsze jutro. Dlatego tworzenie odpowiednich warunków opieki i edukacji dzieci od ich najmłodszych lat jest jednym z priorytetów gminy jako organu prowadzącego gminne placówki oświatowe.
Każdego roku samorząd dokłada wszelkich starań, by zapewnić jak największej liczbie dzieci dostęp oraz stwarzać dogodne warunki w placówkach przedszkolnych. Najważniejsze realizacje z ostatnich lat przedstawiamy poniżej.
Sport stanowi wartość cywilizacyjną, kulturową i społeczną. Dzięki swojej specyfice jest istotnym czynnikiem kształtowania zdrowia, rozwijania nawyków i zachowań prozdrowotnych, a także wartościową formą spędzania wolnego czasu.
Celem umożliwienia mieszkańcom korzystania z różnorodnych form sportowych oraz celem upowszechniania rozwoju kultury fizycznej i sportu samorząd realizuje także zadania związane z tworzeniem i unowocześnianiem obiektów infrastruktury sportowej.
Poniżej przedstawiamy dwa najważniejsze zadania zrealizowane przez gminę Żelechów w omawianym zakresie.
Bezpieczne i atrakcyjne place zabaw służą aktywności ruchowej i rozwojowi komunikacji rówieśniczej korzystających z nich dzieci. Stają się miejscem integracji społecznej, poprawiają jakość spędzania czasu wolnego, zaspokajając potrzeby społeczne mieszkańców. Poprawiają także estetykę otoczenia.
Wychodząc naprzeciw powyższym potrzebom samorząd gminy Żelechów systematycznie finansuje doposażanie istniejących jak również powstawanie nowych miejsc rekreacji dla najmłodszych mieszkańców zarówno Żelechowa jak i poszczególnych sołectw.
Poniżej kolejne realizacje dokonań gminy Żelechów w mijającej kadencji samorządu.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577