Urząd Miejski w Żelechowie
PODSUMOWANIE KADENCJI 2018-2024 – oświetlenie i infrastruktura użyteczności publicznej
29 marca 2024
Oświetlenie uliczne i lampy drogowe są niezbędnym elementem wyposażenia każdej miejscowości, zapewniając bezpieczne korzystanie z przestrzeni publicznej przez mieszkańców niezależnie od pory dnia czy warunków atmosferycznych.
Właśnie dlatego modernizacja oświetlenia ulicznego jest jednym z priorytetowych zadań samorządu – nie tylko zwiększa komfort mieszkańców, ale zapewnia też duże oszczędności.
Poniżej prezentacja wybranych zadań w zakresie oświetlenia zrealizowanych w ostatnim okresie na terenie miasta i gmin Żelechów.
Świetlice wiejskie to miejsca spędzania czasu wolnego, rekreacji, rozwijania zainteresowań i integracji lokalnych społeczności. Jako sołeckie centra kultury są miejscem organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz miejscem spotkań i zebrań starszych mieszkańców wsi.
Szczególnie w ostatnich latach, wraz z powstawaniem nowych Kół Gospodyń Wiejskich, świetlice wiejskie cieszą się coraz większym zainteresowaniem i umacnia się ich rola w społeczności lokalnej.
Dzięki pozyskiwanym środkom finansowym gmina Żelechów zrealizowała w mijającej kadencji wiele inwestycji związanych z powstawaniem, remontowaniem, doposażeniem czy zagospodarowaniem terenu wokół świetlic wiejskich. Przykładowe realizacje przedstawiamy poniżej.
Istotną grupę zadań realizowanych przez samorząd stanowią inwestycje o charakterze użyteczności publicznej. Służą one wszystkim mieszkańcom, m.in. ułatwiając korzystanie z przestrzeni publicznej czy budynków użyteczności publicznej. Wśród najważniejszych zadań zrealizowanych przez gminę Żelechów w ostatnim okresie należy wymienić:
  • budowę poczekalni komunikacji autobusowej w Żelechowie
  • poprawę dostępności do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie dla osób z niepełnosprawnością
  • termomodernizację budynku ZGK w Żelechowie
  • budowę drogi dojazdowej do budynku komunalnego przy ul. Aleja Wojska Polskiego
  • stworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańcom sołectwa Gąsiory
  • wymianę pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie.
Poniżej prezentacja wybranych realizacji.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577