Urząd Miejski w Żelechowie
PODSUMOWANIE KADENCJI 2018-2024
15 marca 2024
Dobiega końca kadencja samorządu Gminy Żelechów. Kadencja rekordowo długa z uwagi na czas jej trwania, ale także rekordowa pod względem prowadzonych działań inwestycyjnych i pozyskanych środków zewnętrznych.
Wiele działań prowadzonych w czasie mijającej kadencji przebiegało w trudnym czasie i w trudnych warunkach. Najpierw działania spowolniła pandemia Covid- 19. Liczne bariery i ograniczenia wpływały też, niestety na proces inwestycyjny. Wojna za naszą wschodnią granicą spowodowała, że ceny usług, materiałów budowlanych poszybowały w górę do astronomicznych rozmiarów, co miało swoje odzwierciedlenie w wynikach postępowań przetargowych na zaplanowane inwestycje. Nierzadko przyszło się mierzyć z dylematami, jak prowadzić je, by starczyło na nie środków.
Mimo tych trudności udało się wykonać wiele inwestycji dotyczących zarówno infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, ochrony środowiska, sportowej, społecznie użytecznej.
Pomocne w tym były z pewnością środki zewnętrzne pozyskiwane przez samorząd zarówno ze źródeł rządowych, samorządu województwa mazowieckiego, PROW-u oraz wielu instytucji zajmujących się działaniami w tym zakresie, których pozyskano ponad 30 mln złotych.
Czas na krótkie podsumowanie tego, co przez ten okres udało się żelechowskim samorządowcom zrealizować. W kolejnych dniach przedstawimy najważniejsze zrealizowane zadania i inwestycje służące poprawie życia wszystkich mieszkańców miasta i gminy Żelechów.
Prezentację rozpoczynamy od przedstawienia realizacji największego w historii żelechowskich inwestycji przedsięwzięcia – „Budowy oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelechów”.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577