Urząd Miejski w Żelechowie
Przebudowa drogi gminnej Nr 131416W w miejscowości Nowy Goniwilk-Piastów
14 czerwca 2021

W dniu 8 czerwca 2021 r. Gmina Żelechów zawarła z firmą Irkop Ireneusz Ruszkiewicz umowę na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 131416W w miejscowości Nowy Goniwilk-Piastów” i dokonała przekazania terenu budowy. W ramach powyższej umowy zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z kruszywa łamanego jak również zostaną wykonane z kruszywa łamanego pobocza. Renowacji zostaną podane przydrożne rowy. Zadanie realizowane będzie na odcinku 1383 metrów. Wartość zadania wynosi 456.416,52 zł. Na powyższe zadanie Gmina Żelechów pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 300.000 zł. Pozostała część środków pochodzi z budżetu Gminy Żelechów. Planowany termin zakończenia inwestycji obejmuje okres do czterech miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577