Urząd Miejski w Żelechowie
Przegląd szkolnych i przedszkolnych jasełek
19 stycznia 2023

W środę 18 stycznia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbył się Przegląd Bożonarodzeniowych Form Teatralnych.

Celem przeglądu było kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, wymiana doświadczeń w tworzeniu małych form teatralnych, aktywizacja środowisk szkolnych oraz prezentacja dorobku artystycznego uczniów i przedszkolaków. Kolejno na scenie wystąpili:

– grupa „Motylki” (4-latki) z Publicznego Przedszkola „Pluszowy Miś” w Żelechowie z jasełkami pt. „Bóg się rodzi”. Grupę przygotowały: pani Katarzyna Dębek, pani Wioleta Chudek i pani Katarzyna Jurzysta.
– uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Starym Goniwilku z przedstawieniem pt. „Boże Dziecię, daj nam pokój na tym świecie”. Grupę przygotowały: pani Maria Szewczak i pani Agnieszka Barszcz.
– oddział 0 „b” ze Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Żelechowie z inscenizacją pt. „Narodzenie Pana”. Grupę przygotowały: pani Dorota Głębicka i pani Marta Dziwulska.
– uczniowie kl. II „b” Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Żelechowie z przestawieniem pt. „Porachunki aniołów i diabłów”. Grupę przygotowała pani Izabella Mroczek.
– uczniowie Szkoły Podstawowej im. Franciszka Kleeberga w Woli Żelechowskiej z jasełkami. Grupę przygotowała pani Kazimiera Polak-Belowska.
– uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starym Kębłowie z przedstawieniem jasełkowym pt. „Niesforna klasa”. Grupę przygotowała pani Małgorzata Kosyra.
– uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stefanowie z inscenizacją pt. „Wigilijne spotkanie”. Grupę przygotowali: pani Elżbieta Wojda i pan Leszek Kostyra.

Przedstawienia zaprezentowane przez poszczególne grupy stały na bardzo wysokim poziomie. Widać było ogromne zaangażowanie młodych aktorów i wysiłek, jaki włożyli w przygotowanie swoich ról. Przegląd był doskonałą okazją do rozwijania i promocji postaw twórczych, kształtowania wyobraźni oraz wiary we własne możliwości. Uczniowie przedstawili swój dorobek artystyczny, umożliwiając w ten sposób wymianę doświadczeń i obserwację aktorskiego warsztatu pracy innym grupom.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577