Statystyki ludności
9 lutego 2018

Liczba ludności w Gminie Żelechów według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 8572 osoby, w tym na terenie miasta mieszka 4148 osób (48,4 % ogółu ludności).

Średnia gęstość zaludnienia w Gminie Żelechów wynosi 98 osób na km2.

excelStatystyka ludności wg miejscowości i płci (stan na dzień 31 grudnia 2014 r.)

 

W Gminie Żelechów występuje niewielka przewaga (60 osób) mężczyzn nad kobietami.

Do wsi o największej liczbie ludności należą: Wola Żelechowska, Stefanów i Piastów. Natomiast stosunkowo niewielki poziom zaludnienia występuje w miejscowościach: Gąsiory, Sokolniki, Janówek.

 

pdfStatystyka ludności wg wieku i płci – miasto (stan na dzień 31 grudnia 2014 r.)

 

pdfStatystyka ludności wg wieku i płci – wieś (stan na dzień 31 grudnia 2014 r.)

  

excelStatystyka ludności Gminy Żelechów za lata 2000-2014