Urząd Miejski w Żelechowie
Szkolenie „Adaptacja do zmian klimatu oraz możliwości wykorzystania potencjału OZE”
19 kwietnia 2019

Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zaprasza  na szkolenie w terminie 24.04.2019r. w miejscowości Wilga. Podczas wykładów trenerzy i eksperci przekażą uczestnikom najnowszą wiedzę na temat:

„Adaptacja do zmian klimatu oraz możliwości wykorzystania potencjału OZE” 

www.szkolenia.klimatarolnictwo.pl

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności, a jednostką wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa o dofinansowanie nr POIS.02/04.00-00-066/16.

Szkolenie dedykowane jest osobom zawodowo związanym z branżą rolną i środowiskową, w tym doradcom, edukatorom, indywidualnym rolnikom, przedstawicielom organów administracji samorządowej oraz lokalnych urzędów, instytucji i grup działania.

Tematy poruszane podczas szkolenia obejmą najnowszą wiedzę, dotyczącą zagadnień:

 1. Zmiany klimatu a rolnictwo w Polsce. Ocena zagrożeń i sposoby adaptacji.
 2. Energia ze źródeł odnawialnych. Nowa droga Rozwoju.
 3. Wartości przyrodnicze użytków zielonych i ich ochrona
 4. Płyn bytu. Woda w środowisku i otoczeniu człowieka
 5. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu w rolnictwie.
 6. Postęp biologiczny i innowacje w agrotechnice.

Głównym celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat zmian zachodzących w środowisku naturalnym i ich społeczno – ekonomicznych skutków dla sektora rolnego oraz przybliżenie idei zrównoważonego systemu gospodarowania, szczególnie w warunkach wyzwań klimatycznych, występujących coraz częściej zjawisk ekstremalnych, takich jak susze czy powodzie i zwiększonej emisji CO2. Poruszone zostaną tematy dostosowywania struktury upraw (w tym nowe odmiany roślin uprawnych) i metody upraw (zabiegi agrotechniczne) oraz działań, jakie mogą być podejmowane na obszarach wiejskich, w tym przede wszystkim w gospodarstwie rolnym, w celu zapobiegania i łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu.

Udział w szkoleniu i catering są bezpłatne dla uczestników. Jest też możliwość skorzystania z bezpłatnego noclegu (jeśli szkolenie jest 2-dniowe). Każdy uczestnik otrzyma także bezpłatnie komplet 5-ciu publikacji i materiały edukacyjne na płycie CD, które wydawane są w ramach projektu. Na bazie tych publikacji opracowano program szkoleń.

Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniami, zgłoszenia proszę przesłać możliwie pilnie.

Zgłoszenia są przyjmowane tylko do dotowanej puli miejsc, potem tworzona jest lista rezerwowa. Jeśli udział państwa z ważnych przyczyn nie będzie możliwy, proszę o jak najwcześniejszą informację, abyśmy mogli dać szansę udziału kolejnym osobom. Uczestnikom prześlemy szczegółowy program, a po szkoleniu wydajemy Zaświadczenia.

Zgłoszenie uczestnika

proszę przesłać (możliwie pilnie) w mailu na adres:

koordynator@zmianyklimatu.org.pl

 1. Wybrany termin/miejsce szkolenia: …
 2. Imię i Nazwisko: …
 3. Firma/branża: …
 4. Stanowisko: …
 5. tel. kom: …
 6. e-mail: …
 7. Nocleg (jeśli szkolenie 2-dniowe)?  tak/nie: …

Przesłanie zgłoszenia oznacza zgodę na przetwarzanie państwa danych osobowych  przez Fundację na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, z siedzibą w Warszawie przy Indiry Gandhi 21, zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami dotyczącymi RODO.

Uwaga: Istnieje możliwość przeprowadzenia dedykowanego szkolenia dla zorganizowanej grupy odbiorców (preferowane zapewnienie sali i ew. cateringu). Ustalenia z koordynatorem projektu: Joanna Wiejak, e-mail: koordynator@zmianyklimatu.org.pl  tel. kom. 721 720 720.

Zaproszenie na szkolenie – Wilga

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577