Urząd Miejski w Żelechowie
Trzeciomajowe świętowanie w Żelechowie
4 maja 2019

3 maja 2019 r. obchodzono w Żelechowie potrójne święto – 228. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Strażaka oraz Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W obchodach udział wzięli zaproszeni goście, władze samorządowe, strażacy, kombatanci, uczniowie żelechowskich szkół oraz mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w kościele parafialnym, sprawowana w intencji Ojczyzny i Strażaków przez Proboszcza Parafii Żelechów ks. prałata Eugeniusza Filipiuka oraz ks. dr. hab. Grzegorza Pyźlaka. Oprawę liturgiczną zapewnili przedstawiciele żelechowskiego samorządu i OSP, oprawę muzyczną – Orkiestra Dęta OSP w Żelechowie pod batutą druha Stefana Solarczyka.

Po Mszy św. licznie zgromadzeni uczestnicy uroczystości prowadzeni przez orkiestrę oraz poczty sztandarowe udali się ulicami miasta pod Klub Strażaka, gdzie odbyła się dalsza część obchodów.

Po złożeniu meldunku przez Komendanta Gminnego OSP druha Jana Dziubaka, wciągnięciu na maszt flagi państwowej oraz odegraniu przez orkiestrę hymnu narodowego, głos zabrał Burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz. W okolicznościowym przemówieniu nawiązał do wydarzeń sprzed 228 lat. Złożył również życzenia strażakom z okazji ich święta. Następnie słowa do zebranych skierowali: Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Krzysztof Żochowski oraz Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego Iwona Kurowska. Odczytane zostały również dwa listy: od Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

W dalszej części obchodów zgromadzeni goście, przedstawiciele samorządu, delegacje lokalnych organizacji i stowarzyszeń oraz szkół złożyli kwiaty pod Pomnikiem Konstytucji 3 Maja. Wartę przy pomniku pełnili harcerze z 11 Drużyny Harcerskiej z Żelechowa. Uroczystość przed Klubem Strażaka zakończyła defilada pododdziałów strażackich i pocztów sztandarowych oraz parada samochodów pożarniczych.

Obchody kontynuowane były w Parku Miejskim, gdzie odbył się Piknik Patriotyczny. Trzeciomajowy piknik – zorganizowany w Żelechowie po raz pierwszy – miał na celu integrację społeczności lokalnej wokół wartości patriotycznych oraz propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. Piknik rozpoczął występ uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starym Kębłowie. Uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny przedstawiający tło historyczne oraz okoliczności uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji. Uczniów do występu przygotowały nauczycielki: Elżbieta Bytniewska i Izabela Siwińska.

Po programie artystycznym wręczone zostały nagrody laureatom konkursu plastycznego pt. „Młodość wolna od uzależnień” zorganizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie. Uczestnikami konkursu mogli być uczniowie szkół z terenu miasta i gminy Żelechów. Konkurs miał na celu propagowanie zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia, uświadomienie o szkodliwości stosowania używek, ukazanie zagrożeń, jakie niosą ze sobą uzależnienia oraz rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności dzieci i młodzieży. Dyplomy i nagrody wręczali Burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie Daniel Kocielnik. Nagrody w postaci gadżetów elektronicznych sfinansowane zostały ze środków Gminy Żelechów przeznaczonych na profilaktykę uzależnień.

Kolejnym punktem pikniku był koncert Orkiestry Dętej OSP w Żelechowie. Orkiestra pod batutą druha Stefana Solarczyka zaprezentowała utwory marszowe i patriotyczne.

Zwieńczeniem uroczystości w Parku Miejskim był występ zespołu ludowego „Kłoczewiacy”. Zespół zaprezentował repertuar ludowo-patriotyczny. Kierownikiem zespołu jest Irena Syczewska-Syroka. Opiekę artystyczną nad zespołem sprawuje Anna Kapczyńska. Występ „Kłoczewiaków” połączony był ze wspólnym śpiewaniem przez uczestników pikniku pieśni patriotycznych.

Podczas pikniku pracownicy MGOK rozdawali śpiewniki i biało-czerwone chorągiewki. Uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Żelechowie zapraszali do stoiska z gadżetami patriotycznymi. Występom na scenie towarzyszyła degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Kębłowa, Łomnicy, Kotłówki i Zakrzówka oraz Stefanowa.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577