Urząd Miejski w Żelechowie
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR
17 lutego 2022

Celem ogłoszonego jesienią 2021 roku programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin.

Gmina Żelechów w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” otrzymała grant w wysokości 101 000,00 zł na zakup 40 laptopów oraz 1 tabletu.

Pierwotnie przewidziane stawki 3.500,- zł za komputer stacjonarny lub laptop oraz 1.500,- zł za tablet zostały obniżone przez Operatora odpowiednio do 2.500,- zł oraz 1.000,- zł.

Po podpisaniu przez Gminę Żelechów umowy o powierzenie grantu oraz przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zakup ww. sprzętu urząd będzie kontaktować się z mieszkańcami, którzy złożyli stosowne oświadczenia i dokumenty wymagane w konkursie „Granty PPGR” w celu podpisania umowy przekazania sprzętu.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577