Urząd Miejski w Żelechowie
Zakończono przebudowę drogi gminnej Nr131416W w miejscowości Nowy Goniwilk-Piastów.
6 lipca 2021

W dniu 5 lipca 2021 r. został dokonany odbiór zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 131416W  w miejscowości Nowy Goniwilk -Piastów”. w ramach zadania został wykonany odcinek drogi o długości 1383 m. Zakres robót obejmował; wyrównanie z kruszywa łamanego istniejącej nawierzchni, następnie położono warstwę wiążącą i ścieralną z mieszanki mineralno-bitumicznej. Wykonano również pobocza z kruszywa łamanego i odtworzono istniejące rowy drogowe. Wartość wykonanego zadania wynosi 456.416,52 zł. z czego środki w wysokości 300.000,00 zł pozyskano Funduszu Przeciwdziałania COVID 19. Wykonawcą zadania była firma IRKOP Ireneusz Ruszkiewicz.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577