Urząd Miejski w Żelechowie
10 rocznica nadania Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku imienia księdza Jana Twardowskiego oraz przekazania sztandaru
12 czerwca 2018

„Być patronem szkoły, to być jej opiekuńczym duchem…” – hasło to stanowiło motto podniosłej uroczystości w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Starym Goniwilku, która odbyła się 29 maja 2018 roku. Okazją do spotkania była 10 rocznica nadania szkole imienia oraz przekazania szkole sztandaru.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą o godz. 12 00, w kaplicy w Starym Goniwilku sprawowaną przez Proboszcza parafii Żelechów – ks. Prałata Eugeniusza Filipiuka. Część oficjalna miała miejsce w szkole. Rozpoczęła się uroczystym wprowadzeniem sztandaru, odśpiewaniem hymnu państwowego oraz powitaniem zaproszonych gości przez dyrektor szkoły Mariannę Kowalczyk. Swoją obecnością szkołę zaszczycili: Pani Stanisława Prządka – Poseł na Sejm RP IV, V, VI i VII kadencji, Proboszcz parafii Żelechów – ks. Eugeniusz Filipiuk, Burmistrz Żelechowa Pani Mirosława Miszkurka wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego, przedstawiciel samorządu powiatu garwolińskiego Pan Krystian Kania – Radny Rady Powiatu, przedstawiciele Rady Miejskiej w Żelechowie, przedstawiciele policji z dzielnicowym Panem Andrzejem Mrozem, dyrektorzy szkół gminnych i powiatowych z naszego terenu, prezes ZNP, dyrektor MGOK-u, nauczyciele emeryci oraz rodzice
z przewodniczącą Rady Rodziców Panią Beatą Białach.

Dyrektor szkoły – Pani Marianna Kowalczyk przedstawiła rys historyczny szkoły oraz uzasadnienie wyboru księdza Jana Twardowskiego na patrona szkoły. Uczestnicy uroczystości dzięki prezentacji multimedialnej cofnęli się w czasie o 10 lat do dnia 1 czerwca 2008 roku, kiedy to na placu szkolnym odbyła się uroczystość nadania imienia i wręczenia sztandarów szkole podstawowej i istniejącemu wówczas gimnazjum.

Kontynuując swoją wypowiedź dyrektor mówiła o aktualnej działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły, realizacji programów unijnych i rządowych, sukcesach szkoły, działaniach związanych z „ciągłym poznawaniem na nowo” patrona szkoły.   Następnie głos zabrała Burmistrz Żelechowa Pani Mirosława Miszkurka – współgospodarz jubileuszu. Podkreśliła rolę samorządu w funkcjonowaniu placówek oświatowych na terenie gminy, gratulowała szkole wyboru patrona, życzyła całej społeczności szkolnej postępowania zgodnie z wartościami wyrażanymi w twórczości księdza – poety. Na ręce Pani dyrektor przekazała zbiory poezji księdza Jana Twardowskiego.

Głos zabrali ponadto: Pani Poseł Stanisława Prządka, Pan Krystian Kania w imieniu Starosty Powiatu Garwolińskiego, ksiądz prałat Eugeniusz Filipiuk oraz absolwent szkoły Pan Andrzej Domaszczyński – Radny Rady Miejskiej w Żelechowie. Wszyscy mówcy gratulowali wyboru patrona, życzyli uczniom i nauczycielom sukcesów dydaktycznych i wychowawczych oraz przekazali do szkolnej biblioteki upominki książkowe. Na ręce Pani dyrektor został skierowany list od Wicemarszałek Senatu RP Pani Marii Koc, która gratulując szkole jubileuszu napisała, iż Patron szkoły „to ze wszech miar godny wzór do naśladowania”.

Część artystyczną rozpoczął polonez w wykonaniu uczniów najstarszych klas. Kolejnym punktem uroczystości był montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów klas IV-VII. Uczniowie zostali przygotowani pod kierunkiem nauczycieli: Pani Agnieszki Barszcz, Pani Moniki Szczygieł, Pani Moniki Płatek, Pani Haliny Kostyra i Pani Małgorzaty Osińskiej. Uczniowie przybliżyli sylwetkę patrona szkoły, zaprezentowali fragmenty twórczości recytując wybrane utwory oraz śpiewając poezję autorstwa ks. Jana Twardowskiego. Nawiązali do nauczania Jana Pawła II oraz 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor złożyła wszystkim gorące podziękowania za udział w uroczystości i pomoc w jej przygotowaniu. Jubileusz był ważnym i podniosłym wydarzeniem, które na stałe zapisze się w pamięci uczniów, nauczycieli i rodziców Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Starym Goniwilku.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577