Urząd Miejski w Żelechowie
GMINNY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
16 października 2019

15 października w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie odbyło się spotkanie okolicznościowe z okazji Gminnego Dnia Edukacji Narodowej. Gospodarzem uroczystości był burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz. Na spotkaniu obecni byli dyrektorzy szkół gminnych i przedszkola, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi oraz nauczyciele emeryci.

Obecni byli również zaproszeni goście – Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, starosta powiatu garwolińskiego Mirosław Walicki z wicestarostą Iwoną Kurowską, radni powiatowi Urszula Kobielus i Krzysztof Ośka, przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie Daniel Kocielnik,  dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Żelechowie Sylwia Tomaszek, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie Jacek Mucha.

Gminny dzień Edukacji Narodowej jest coroczną okazją do wyróżnienia tych, którzy w sposób szczególny w bieżącym roku zasłużyli się dla żelechowskiej oświaty. Nagrody Burmistrza Żelechowa otrzymali:

Elżbieta Odalska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Żelechowie

Bożena Skwarek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie

Jolanta Mazurek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej

Marianna Kowalczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku

Ireneusz Biernacki – dyrektor Szkoły Podstawowej w Stefanowie

Marianna Błażejczyk – dyrektor Publicznego Przedszkola w Żelechowie

Siostra Dawida oraz Tomasz Gugała ze Szkoły Podstawowej w Żelechowie

Sylwia Kosińska ze Szkoły Podstawowej w Stefanowie.

Nagrodę Burmistrza ze szczególnym wyróżnieniem otrzymała Małgorzata Maraszek, nauczycielka biologii w Szkole Podstawowej w Żelechowie, w dowód uznania za szczególne osiągnięcia w pracy. Wykazuje się ona nie tylko bardzo dobrym przygotowaniem do wykonywanego zawodu i silnym zaangażowaniem w pracę, ale także pasją, którą potrafi dzielić się ze swoimi uczniami. W ubiegłym roku została laureatem konkursu samorządu Mazowsza – Opiekun Stypendysty Roku 2017/2018 w rejonie siedleckim w ramach projektu ,,Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”. W bieżącym roku została autorem Atlasu biologii dla szkół podstawowych. Znalazła się również w gronie trzech nauczycieli żelechowskiej szkoły podstawowej – razem z Jerzym Ośką oraz Piotrem Gulą, którzy otrzymali przyznane przez Ministra Środowiska odznaczenia ,,Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” za propagowanie przyrody i krzewienie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.

Nagrody dla pracowników szkół i przedszkola za wyróżniającą pracę i osiągnięcia wręczyli również dyrektorzy poszczególnych placówek.

Gospodarz uroczystości, burmistrz Żelechowa, podkreślił ważną rolę nauczycieli w edukacji, których zadaniem jest nie tylko przekazywać wiedzę, ale również kształtować charakter młodego pokolenia. Wiedząc, że dobrze wykształcona i wychowana młodzież stanowi o wartości każdej lokalnej społeczności i jest jej nadzieją na lepsze jutro, edukacja młodych pokoleń leży szczególnie na sercu żelechowskiego samorządu, dlatego organ prowadzący gminne placówki oświatowe dokłada wszelkich starań, by stwarzać dogodne warunki pracy i ułatwiać realizację stawianych przed szkołami zadań.

Z okazji obchodzonego święta burmistrz podziękował wszystkim tym, którzy wykonują swoje obowiązki związane z oświatą za codzienną pełną zaangażowania pracę, za poświęcenie i serce wkładane każdego dnia w wychowanie młodych pokoleń. Przekazał wszystkim życzenia cierpliwości, niegasnącego zapału oraz satysfakcji z wykonywanej pracy oraz uznania i szacunku ze strony wychowanków i ich rodziców.  Zwracając się do emerytów wyraził wdzięczność za ich obecność na spotkaniu. Podkreślił, że dziś, kiedy przebywają na zasłużonej emeryturze, spotykają się z pewnością z pamięcią byłych wychowanków. Ich pamięć oraz ich sukcesy to dowód na to, że spełnili w ich życiu bardzo ważną rolę.

Najlepsze życzenia dla wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty oraz wyrazy uznania za ważną i trudną pracę kształcenia dzieci i młodzieży zawarli w swoich wystąpieniach zaproszeni goście.

Na zakończenie wszyscy obchodzący swoje święto otrzymali symboliczne kwiaty. Spotkanie zakończył okolicznościowy poczęstunek.

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577