Urząd Miejski w Żelechowie
Spotkanie „Wspólny Plan”
28 czerwca 2021

Szanowni Państwo,

W ramach realizacji pierwszego etapu konsultacji społecznych dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów tj. Diagnozy, będącej częścią Indywidualnego Planu Konsultacji – realizowanego w ramach projektu grantowego „Wspólny Plan”, w dniu 24 czerwca 2021 r. odbyło się w Urzędzie Miejskim w Żelechowie spotkanie  z Radnymi Rady Miejskiej w Żelechowie i Sołtysami z terenu Gminy Żelechów.

W trakcie spotkania Radni Rady Miejskiej w Żelechowie oraz Sołtysi zapoznani zostali z podstawami planowania przestrzennego i zasadami konsultacji. Omówiony został cel i procedura realizacji projektu „Wspólny Plan”, poinformowano uczestników spotkania, że Gmina Żelechów w ramach projektu otrzymała grant w wysokości 30 028,24 zł. Radni oraz Sołtysi zostali zaproszeni do aktywnego włączenia się w proces konsultacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów.

 

Realizacja w ramach projektu „Wspólny Plan” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577