Urząd Miejski w Żelechowie
Internetowe narzędzie kMAP – informacje
24 sierpnia 2021

Szanowni Państwo,

W ramach realizacji trzeciego etapu konsultacji społecznych dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów tj. Zasięgania opinii, będącej częścią Indywidualnego Planu Konsultacji – realizowanego w ramach projektu grantowego „Wspólny Plan”, udostępniamy Państwu internetowe narzędzie kMAP, za pomocą którego mieszkańcy mogą zgłaszać swoje opinie do ww. studium.

Link do narzędzia: https://kmap.pl/.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do dodawania opinii.

                                                                                                          Burmistrz Żelechowa

                                                                                                          Łukasz Bogusz

Realizacja w ramach projektu „Wspólny Plan”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577