Urząd Miejski w Żelechowie
Informacja dotycząca oddawania popiołu
28 grudnia 2021

Urząd Miejski w Żelechowie przypomina, iż zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie Gminy Żelechów

POPIÓŁ

 należy oddawać w

Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 położonym na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51 w Żelechowie.

W 2022r. PSZOK czynny będzie:

29 stycznia         23 lipca

26 lutego            27 sierpnia

26 marca            24 września

23 kwietnia        22 października

28 maja              26 listopada

25 czerwca         17 grudnia

w godzinach od 8.00 do 15.00.

 Umieszczanie popiołu

  • w koszach ulicznych,
  • w czarnych workach razem z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi

jest niezgodne z obowiązującym regulaminem i zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021, poz. 888 ze zm.) podlega karze grzywny!!!

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577