Urząd Miejski w Żelechowie
Nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa”
27 października 2022

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie ogłasza nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

Osoby zainteresowane pomocą w ramach Programu, zapraszamy do składania zgłoszeń w siedzibie Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie: Karty zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023; Karty pomiaru niezależności, klauzuli informacyjnej RODO – dokumenty w załączeniu, kopie zaświadczenia o niepełnosprawności.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 04 listopada 2022 roku.

Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków przez Wojewodę.

Zgłoszenia można dostarczać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: MGOPS w Żelechowie, ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów lub pocztą elektroniczną: mgops_z@interia.pl

 

Szczegóły Programu są zawarte na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (również w załączniku). Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelechowie pod numerem telefonu 25 754 11 46.

 

Załączniki:

PROGRAM-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA_

ZAŁĄCZNIK-NR-6-DO-PROGRAMU-OW-2023

ZAŁĄCZNIK-NR-7-DO-PROGRAMU-OW-2023

Klauzula RODO

 

 

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577