Urząd Miejski w Żelechowie
Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego
8 listopada 2022

Informujemy, iż z  dniem 3 listopada 2022 r.  weszła w życie Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

 

Warunki zakupu preferencyjnego:

  1. Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.
  2. Gmina sprzedaje paliwo stałe – węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto;
  3. Do ceny wskazanej w punkcie 2 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez gospodarstwo domowe.

Składanie wniosków:

Mieszkańcy Gminy Żelechów zainteresowani kupnem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wnioski można złożyć: za pomocą Platformy ePUAP, osobiście w biurze obsługi interesanta Urzędu Miejskiego w Żelechowie (parter) lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żelechowie i na stronie internetowej urzędu www.zelechow.pl

Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup  opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:

Wnioski podlegają weryfikacji,  w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o cenie za zamówiony asortyment oraz terminie dokonania wpłaty (w kasie Urzędu lub na wskazane konto Gminy).  Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec otrzyma potwierdzenie wydane przez UM w Żelechowie, na podstawie którego będzie uprawniony do odbioru węgla we wskazanym punkcie na terenie Gminy Żelechów

Uwaga!

Urząd Miejski w Żelechowie nie pokrywa ani nie organizuje odbioru zamówionego węgla z punktu wskazanego na terenie gminy.

Do pobrania: Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych – wersja do druku

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577