Urząd Miejski w Żelechowie
PODSUMOWANIE KADENCJI 2018-2024
20 marca 2024
Kolejną prezentowaną inwestycją jest „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Żelechów” w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” – poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Inwestycja ma na celu poprawę infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę. Zadanie polega na modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowościach Piastów oraz Nowy Goniwilk i obejmuje termomodernizację budynków stacji oraz modernizację urządzeń poboru i uzdatniania wody oraz odwiert nowej studni na obiekcie SUW w Piastowie.
Efekty inwestycji, jakimi są budowy sieci kanalizacyjnych, tylko pozornie zostają w ziemi. W rzeczywistości takie przedsięwzięcia w znaczący sposób poprawiają warunki życia mieszkańców.
W ramach rozbudowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej w Żelechowie wykonano w ostatnim czasie prace opiewające na niemal 5 mln złotych.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577