Urząd Miejski w Żelechowie
50. rocznica nadania Liceum Ogólnokształcącemu imienia oraz sztandaru
21 października 2019

10 października Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Żelechowie obchodziło 50. rocznicę nadania szkole imienia oraz sztandaru.  Święto to było okazją do przypomnienia sylwetki patrona liceum, udziału sztandaru w licznych wydarzeniach szkolnych i lokalnych oraz przywołania historii szkoły.

Przed rozpoczęciem uroczystości delegacja klas mundurowych złożyła wiązanki na grobach dyrektorów liceum: założyciela szkoły, pana Władysława Opali, oraz inicjatorki nadania imienia i sztandaru, pani Antoniny Salwy.

O godz. 9.00 wszyscy uczniowie zgromadzili się w szkole. Podczas spotkań z wychowawcami otrzymali pamiątkowe tarcze. Pół godziny później młodzież i nauczyciele ruszyli do kościoła uformowaną kolumną. Na początku szedł poczet sztandarowy szkoły oraz kompania honorowa klas mundurowych.

Mszę świętą koncelebrował ksiądz prałat Eugeniusz Filipiuk, proboszcz parafii Zwiastowania NMP, oraz zaproszeni goście: ksiądz Krzysztof Banasiuk i ksiądz Krzysztof Cąkała. We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe szkół powiatowych (LO im. Joachima Lelewela w Żelechowie, LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie, ZS im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie, ZSP im.  Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie, ZS im. Stanisława Staszica w Miętnem), szkół gminnych z Żelechowa (SP im. Romualda Traugutta w Żelechowie, SP im. Tadeusza Kościuszki w Stefanowie, SP im. ks. Jana Twardowskiego w Starym Goniwilku)

Po mszy uczestnicy uroczyście przeszli do szkoły, gdzie odbyła się dalsza część obchodów jubileuszu.  Pamiątkową tablicę upamiętniającą 50. rocznicę nadania szkole imienia Joachima Lelewela i sztandaru odsłonili: dyrektor LO Sylwia Tomaszek, burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz, poprzednia dyrektor szkoły Regina Gromoł oraz Małgorzata Serwicka, absolwentka liceum, wchodząca w skład pierwszego pocztu sztandarowego z 1969 roku i Tadeusz Skwarczyński, chorąży kolejnego pocztu.

O godz. 11.30 goście zebrali się na sali gimnastycznej.  Uroczyście wprowadzono kompanię honorową klas mundurowych, sztandar Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela i  zaproszonych szkół powiatowych. Odśpiewano hymn państwowy.

Dyrektor Sylwia Tomaszek powitała zaproszonych gości. Byli to: poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, wicestarosta powiatu garwolińskiego Iwona Kurowska, I Mazowiecki Wicekurator Oświaty Dorota Skrzypek, dyrektor siedleckiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Magdalena Sałata, burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz, przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie Daniel Kocielnik i dwaj wiceprzewodniczący – Andrzej Brych i Maciej Mucha, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Weronika Teperek-Duchna, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Garwolinie st. bryg. Krzysztof Tuszowski, zastępca komendanta powiatowego policji w Garwolinie insp. Dariusz Rogala, prezes OSP Żelechów Grzegorz Rosłaniec, proboszcz parafii w Żelechowie ks. prałat Eugeniusz Filipiuk, wieloletnia dyrektor liceum Regina Gromoł, dyrektorzy placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat garwoliński i gmina Żelechów oraz innych instytucji powiatowych i gminnych, przedstawiciele Rady Rodziców,  emerytowani i dawni nauczyciele oraz obecne grono pedagogiczne, a także  pracownicy niepedagogiczni szkoły i uczniowie.

Szczególnymi gośćmi uroczystości byli absolwenci stanowiący składy pocztów sztandarowych: Małgorzata Serwicka, Tadeusz Skwarczyński, Agnieszka Chmielewska (Maszkiewicz), Katarzyna Mucha, Aleksandra Kosiorek (Mika).

Powitani goście otrzymali symboliczne kwiaty i pamiątkowe tarcze. Młodzież rozdawała też publikacje okolicznościowe, przybliżające informacje o patronie, historii szkoły oraz współczesnym funkcjonowaniu żelechowskiej placówki.

Następnie uczniowie przedstawili sylwetkę patrona liceum – Joachima Lelewela, opatrując jego życiorys licznymi cytatami wyświetlanymi na slajdach. W prezentacji multimedialnej zaś ujęli udział pocztu sztandarowego w wydarzeniach roku szkolnego, uroczystościach lokalnych czy ważnych rocznicach.

Głos zabrali goście. Wyrażając uznanie dla dokonań liceum, gratulowali wspaniałego patrona i pięknych szkolnych patriotycznych tradycji. Przekazali na ręce pani dyrektor kwiaty, pamiątkowe grawerki i listy gratulacyjne. Byli to: poseł Grzegorz Woźniak, wicestarosta Iwona Kurowska, I Mazowiecki Wicekurator Oświaty Dorota Skrzypek, dyrektor siedleckiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Magdalena Sałata, burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz, przedstawiciele Rady Rodziców oraz absolwenci szkoły.

Przy szkole posadzony został pamiątkowy dąb ,,Janusz”, upamiętniający Janusza Grzyba – pierwszego chorążego pocztu sztandarowego szkoły, absolwenta i nauczyciela języka niemieckiego w liceum, mocno związanego ze szkołą.

Obchody uświetnił program artystyczny w wykonaniu uczniów liceum.  Świetnym uzupełnieniem wspomnień były piosenki zaprezentowane przez chór szkolny, działający pod kierunkiem pani Anny Kapczyńskiej. Scenariusz programu opracowała pani Anna Włodarczyk.

Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Sylwia Tomaszek raz jeszcze podziękowała gościom za przybycie i uświetnienie swoją obecnością obchodów 50. rocznicy nadania szkole imienia i sztandaru. Słowa wdzięczności skierowała też do nauczycieli,  bardzo licznie zaangażowanych w prace przygotowujące do jubileuszu.

Część oficjalną zakończono słodkim poczęstunkiem rocznicowym dla wszystkich zebranych. Chętni wpisywali się do księgi pamiątkowej, zwiedzali szkołę. Spotkaniom towarzyszyły rozmowy i wspomnienia.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577