Urząd Miejski w Żelechowie

Autor: Michał Szymaniuk

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Żelechowskiej

Burmistrz Żelechowa ogłasza postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji,...

20 lipca 2023

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznego Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Żelechowie

Burmistrz Żelechowa ogłasza postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji,...

12 lipca 2023

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żelechów.

Burmistrz Żelechowa ogłasza postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji,...

28 czerwca 2023

Przebudowa drogi gminnej nr 131434W w Hucie Żelechowskiej.

Burmistrz Żelechowa ogłasza postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji,...

31 maja 2023

Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w Żelechowie.

Burmistrz Żelechowa ogłasza postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji,...

28 kwietnia 2023

Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żelechów.

Burmistrz Żelechowa ogłasza postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji,...

5 kwietnia 2023

„Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina””

Burmistrz Żelechowa ogłasza postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji,...

29 marca 2023

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577