Urząd Miejski w Żelechowie
Badania archeologiczne w Żelechowie
1 sierpnia 2018

W dniach 23 lipca – 4 sierpnia 2018 r. realizowany jest kolejny etap prac archeologicznych na terenie fortalicji rodu Ciołków w Żelechowie. Prace wykopaliskowe prowadzone są przez pracowników Instytutu Archeologii i Etnologii oraz Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk we współpracy z członkami Towarzystwa Historycznego Żelechów, przy wsparciu finansowym Gminy Żelechów. W badaniach uczestniczą również wolontariusze.

W 2016 r. na terenie siedziby rodu Ciołków w Żelechowie prowadzone były nieinwazyjne badania geofizyczne. W celu zweryfikowania wyników uzyskanych podczas badań nieinwazyjnych, w lipcu 2017 r. zostały przeprowadzone sondażowe badania archeologiczne. Badania odbywały się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Żelechów oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W toku dotychczasowych wykopalisk odsłonięto relikty konstrukcji kamiennych i drewniano-ziemnych. Badany obiekt zajmował obszar o wymiarach 40×40 m i był otoczony czworobocznymi wałami o boku około 85-90 m. Z wykopów badawczych wydobywane są m.in. ozdobne kafle, fragmenty glinianych naczyń i żelaznych przedmiotów, monety i kości zwierzęce.

W ocenie kierownika prac Wojciecha Bisa, pod względem archeologicznym badane stanowisko ma bardzo duże znaczenie, ponieważ jest to jeden z nielicznych tego typu obiektów w regionie. W późnym średniowieczu musiał to być ważny punkt na pograniczu Mazowsza i Małopolski. Co ważne, obszar ten jest przez archeologów bardzo słabo rozpoznany, istnieje więc szansa, że wykopaliska w Żelechowie mogą dać początek szerszym badaniom archeologiczno-historycznym.

Wykopaliska mają również ogromną wagę dla historii Żelechowa. Potwierdzają, że w Żelechowie znajdowała się siedziba rodu Ciołków – jednego z najważniejszych XV-wiecznych rodów rycerskich na Mazowszu. Ciołkowie byli obecni na dworze królewskim, piastowali urzędy wojewodów, starostów, podkomorzych, kasztelanów. Andrzej Ciołek dowodził chorągwią królewską nadworną w bitwie pod Grunwaldem, a jego brat Stanisław był biskupem poznańskim i sekretarzem króla Władysława Jagiełły. To właśnie dzięki Ciołkom około XIII w. powstała wieś Żelechów, której później zostały nadane prawa miejskie.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577