Urząd Miejski w Żelechowie
Betlejemskie Światło Pokoju
20 grudnia 2021

„Światło z Betlejem nową światu da nadzieję, Pokoju płomyk niech ogrzewa nas…” – zaśpiewali harcerze z 11 Drużyny Harcerskiej oraz zuchy z 11 Gromady Zuchowej w Żelechowie przekazując burmistrzowi Żelechowa Łukaszowi Boguszowi Betlejemskie Światło Pokoju.

Betlejemskie Światło Pokoju pochodzi z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem, w której płonie wieczny ogień, od którego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Takim darem od ponad 30 lat skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP dzielą się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. Dzielą się Światłem pełnym ciepła i miłości, które ma moc rozświetlić naszą codzienność blaskiem nowości lepszego życia.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Hasło towarzyszące akcji Betlejemskiego Światła Pokoju w 2021 roku to: „ŚWIATŁO NADZIEI”.

Burmistrz serdecznie podziękował zuchom i harcerzom za podtrzymywanie tej pięknej tradycji dzielenia się Betlejemskim Światłem i przekazał świąteczne życzenia.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577