Urząd Miejski w Żelechowie
BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU
21 grudnia 2020

21 grudnia harcerze z 11 Drużyny Harcerskiej oraz zuchy z 11 Gromady Zuchowej w Żelechowie przekazali Burmistrzowi Żelechowa Łukaszowi Boguszowi Betlejemskie Światło Pokoju. Burmistrz serdecznie podziękował zuchom i harcerzom za podtrzymywanie tej pięknej tradycji dzielenia się Betlejemskim Światłem i przekazał świąteczne życzenia.

Historia Betlejemskiego Światła Pokoju zaczyna się w Betlejem, gdzie ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP dzielą się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

W tym roku przekazywaniu Betlejemskiego Światła Pokoju towarzyszy hasło “Światło służby”. To zachęta do współdziałania i niesienia bezinteresownej pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują. Zuchy i harcerze swoim działaniem i bezinteresowną pomocą świecą przykładem i pełnią służbę Bogu, Ojczyźnie i bliźnim.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577