Biblioteka Publiczna
9 lutego 2018
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechowie włączona jest w strukturę organizacyjną Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie i wpisana do rejestru instytucji kultury. Bibliotekabiblioteka działa w obrębie krajowej sieci bibliotecznej a nadzór merytoryczny nad jej działalnością prowadzi Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zaspokaja potrzeby edukacyjne, intelektualne, kulturowe, obywatelskie, społeczne oraz informacyjne mieszkańców miasta i gminy Żelechów.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. biblioteka liczy 19134 woluminy:

  • literatura piękna dla dzieci i młodzieży: 3215 wol.
  • literatura piękna dla dorosłych: 8224 wol.
  • literatura popularnonaukowa: 7695 wol.

Czytelnicy zarejestrowani w bibliotece reprezentują wszystkie przedziały wiekowe (poczynając od siedmiolatków). Najliczniejszą grupę użytkowników stanowią uczniowie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, pracownicy umysłowi i studenci. W 2009 r. odnotowano 1438 czytelników, którzy wypożyczyli 18686 książek.

Placówka gromadzi książki z różnych dziedzin. Przy kompletowaniu księgozbioru biblioteka zwraca szczególną uwagę na publikacje informacyjne (encyklopedie, słowniki, informatory i kompendia) oraz materiały dotyczące regionu i lektury szkolne. Placówka prenumeruje 8 tytułów różnych gazet i czasopism: „Świat Nauki”, „Świerszczyk”, „Mówią Wieki”, „Wiedza i Życie”, „Tygodnik Siedlecki”, „Cogito”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Nowe Książki”. Księgozbiór biblioteczny jest ciągle aktualizowany i uzupełniany nowościami wydawniczymi.

Biblioteka, oprócz udostępniania zbiorów, organizuje zajęcia biblioteczne, głośne czytanie bajek, baśni oraz fragmentów najpiękniejszych książek dla dzieci. Organizowane są również wycieczki dla najmłodszych do biblioteki, których celem jest zapoznanie z biblioteką, książką, katalogiem. czytelnia_internetowaDo najważniejszych cyklicznie organizowanych imprez w bibliotece należą: „Spotkanie z polską tradycją”, „Ferie z biblioteką” oraz liczne konkursy literacko-plastyczne. Każdego roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna organizuje eliminacje gminne Konkursu recytatorskiego dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego.

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej funkcjonuje czytelnia internetowa. Czytelnia jest ogólnie dostępna i korzystanie z niej jest bezpłatne. Korzystanie z czytelni ukierunkowane jest na cele edukacyjne, poszukiwanie informacji i materiałów niezbędnych do zdobywania wiedzy i samokształcenia.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechowie prowadzi usługi ksero czarno-białego. W bibliotece znajduje się kserokopiarka, z której można korzystać po uiszczeniu opłaty:

  • kartka A4 jednostronnie – 0,20 zł/szt.
  • kartka A4 dwustronnie – 0,40 zł/szt.
  • kartka A3 jednostronnie – 0,40 zł/szt.
  • kartka A3 dwustronnie – 0,80 zł/szt.

Dane kontaktowe:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechowie

ul. Rynek 19

08-430 Żelechów

tel. (25) 754 11 47

e-mail: mgbp.zelechow@op.pl

http://mgok.zelechow.pl (zakładka „Biblioteka Publiczna”)