Urząd Miejski w Żelechowie
Ćwiczenia Obrony Cywilnej EWAKUACJA19
23 października 2019

W dniu 23 października 2019 r. w Żelechowie odbyły się Ćwiczenia Obrony Cywilnej w zakresie ewakuacji ludności pod kryptonimem EWAKUACJA19. Ćwiczenia polegały na przeprowadzeniu ewakuacji zorganizowanych grup pozorantów z terenu gminy Żelechów do miejsca czasowego pobytu. Ćwiczenia zarządził Wojewoda Mazowiecki. Odpowiedzialnym za przebieg ćwiczeń na terenie Żelechowa jest starosta powiatu garwolińskiego jako Szef Obrony Cywilnej Powiatu oraz burmistrz Żelechowa jako Szef Obrony Cywilnej gminy Żelechów. W ćwiczeniu wzięły udział jednostki podległe – członkowie Stałego Dyżuru, Zespołu Ewidencyjno-Informacyjnego oraz Zespołu Załadowczego i jednostki organizacyjne zabezpieczające realizację ćwiczenia w postaci służb mundurowych Policji. Grupę pozorantów stanowili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Żelechowie. W ramach ćwiczenia pozoranci po zaewidencjonowaniu i wydaniu kart ewakuacyjnych zostali przewiezieni do miejsca czasowego pobytu w gminie Promna na terenie powiatu białobrzeskiego. O godzinie 18.00 grupa pozorantów powróciła do Żelechowa.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577