Urząd Miejski w Żelechowie
„Czyste Powietrze” w gminie Żelechów
15 lipca 2019

Burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz podpisał 11 lipca br. w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie w obecności Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka porozumienie dotyczące pilotażowego wdrożenia programu „Czyste Powietrze” już na etapie samorządu.
Współpraca będzie polegać na pomocy w wypełnianiu wniosków. Samorząd przejmie również bieżący kontakt z beneficjentami, w tym przyjmowanie składanych przez beneficjentów wniosków oraz ich ewentualnych korekt. Wszystko to odbędzie się na miejscu w urzędzie bez konieczności jeżdżenia do Warszawy do Funduszu. Potencjalni beneficjenci zaoszczędzą czas. Również obsługa wniosku ulegnie znacznemu skróceniu.

Do zadań gminy będzie należało przygotowanie wniosków wraz z wnioskodawcami pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie oraz podejmowanie działań doradczych mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z Programu. W Urzędzie Miejskim przeszkolony pracownik będzie weryfikował wnioski o dofinansowanie złożone przez wnioskodawców w formie papierowej.

Pracownik Urzędu  będzie oceniał wnioski wraz z załącznikami pod kątem spełniania szczegółów kryteriów wyboru przedsięwzięć określonych w programie, weryfikował zgodność wersji papierowej z elektroniczną przy użyciu aplikacji, kontaktował się i prowadził korespondencję z wnioskodawcą oraz przekazywał do WFOŚiGW w Warszawie zweryfikowane wnioski o dofinansowanie.

Porozumienie zostało zawarte na czas realizacji Programu, tj. na lata 2019-2027.

W trakcie spotkania minister Kowalczyk zapowiedział, że wnioski zostaną tak zmodyfikowane, by podpisany przez beneficjenta dokument był traktowany jako „domyślna umowa”, która po zatwierdzeniu jej przez prezesa wojewódzkiego funduszu stawała się już właściwą umową.

Podstawowym celem nowego Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk – źródeł ciepła. Program będzie realizowany przez dziesięć lat, a łączne działania w jego ramach to ogromna kwota około  130 mld zł.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577