Urząd Miejski w Żelechowie
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI-wzór
19 sierpnia 2019

Właściciele nieruchomości zamieszkałych składają deklaracje w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniała okoliczności mająca wpływ na wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistniały zdarzenia mające wpływ na wysokość opłaty

załącznik nr 1- wzór deklaracji – wersja edytowalna

załącznik nr 1- wzór deklaracji – wersja pdf

Oświadczenie

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577