Urząd Miejski w Żelechowie
Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych w 2023 roku
20 lutego 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie informuje, że przyjmuje wnioski o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz.2687).

Warunki przyznania refundacji VAT:

  • Refundacja przysługuje osobie korzystającej z ogrzewania gazowego – urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi musi być zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) – nie dotyczy osób które używają gazu wyłącznie do podgrzewania wody lub gotowania.
  • Gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe:

– w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100,00 zł

– w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł na osobę.

 

Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT oraz wchodzi w skład gospodarstwa domowego.

 

Wymagane załączniki:

– faktura VAT za zużycie gazu w 2023 roku (nie prognozy)

– dowód zapłaty faktury

– dokumenty potwierdzające dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Wnioski można składać w terminie do 29.02.2024r. a po tym terminie w ciągu 30 dni od otrzymania faktury za gaz za 2023 rok.

Wnioski można składać osobiście w MGOPS w Żelechowie ul. Rynek 1,08-430 Żelechów , listownie lub za pośrednictwem epuap: /mgops_zelechow1/SkrytkaESP

Wnioski można pobrać w MGOPS lub na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu MGOPS: 25 754 11 46

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577